Data publikacji:  2015-06-11  Kategoria:  maj 2015

Zapraszamy do  zapoznania się z wystąpieniami przedstawicieli IBE, omawiającymi wybrane zagadnienia z "Raportu o stanie edukacji 2013 - liczą się nauczyciele" pragniemy jednoczęśnie polecić lekturę raportu oraz materiał wideo przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Cytując za autorecenzją:
Podobnie jak w poprzednich edycjach raport IBE opisuje kierunki zmian w polskiej edukacji, w tym dotyczące wykształcenia Polaków, ich szans na rynku pracy, ich wyborów edukacyjnych. Stara się też pokazać obraz polskich nauczycieli: dostarcza odpowiedzi m.in. na pytania: co nauczyciele myślą o sobie i swojej pracy?, co inni myślą o nauczycielach?, ile pracują?, jak podnoszą swoje kompetencje? Obszerną cześć raportu stanowią portrety nauczycieli języka polskiego, matematyki, historii, języków obcych oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

 


[Pobierz raport, pdf 11MB] [Pobierz raport, epub 6,5 MB]

  Wystąpienia przedstawicieli IBE
Nauczyciele o swojej pracy i relacjach w gronie pedagogicznym – Domina Walczak
 Podawać metodę, czy pomagać w jej odkrywaniu? Rzecz o matematyce – Monika Czajkowska  
Czy historię trzeba opowiadać? – Jakub Lorenc   
Mówić czy rozmawiać ucząc języka obcego? - Dorota Campfield