Data publikacji:  2015-10-15  Kategoria:  październik 2015

Praca w sieci to nowa forma doskonalenia, która daje nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, umiejętności i poznawania przykładów praktycznych rozwiązań. Dzieje się to nie tylko dzięki ekspertom – specjalistom w danej dziedzinie, a przede wszystkim dzięki współpracy z innymi uczestnikami sieci. To szansa na podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, ale również ich rozwój osobisty. Służą temu szczególnie kontakty z osobami z innych szkół i instytucji, a także wykorzystywanie metod pracy coachingowej, czy narzędzi nowoczesnych technologii. O wartości pracy w sieci mogli przekonać się uczestnicy spotkania informacyjnego pt. „Jak uczyć się od innych – międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia”, które odbyło się w dniach 24-26 września w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, którzy od 2016 roku zgodnie z nowymi zapisami prawa będą prowadzić sieci nauczycieli. Spotkanie było efektem współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej,  Szkołą Liderów, a także innymi instytucjami oświatowymi i ekspertami zajmującymi się doskonaleniem nauczycieli i poprawą jakości pracy szkoły. 

Tempo zmian sprawia, że podstawowym zadaniem szkoły nie jest już przekazywanie wiedzy, ale raczej uczenie, jak się uczyć oraz inspirowanie do samokształcenia. O tym, jaką rolę pełni szkoła w dzisiejszym świecie mówiła Alicji Pacewicz, Prezeska Centrum Edukacji Obywatelskiej. Aby sprostać tym nowym zadaniom nauczyciele potrzebują takich form kształcenia i doskonalenia, które opierają się na wspólnej pracy, aktywnym uczestnictwie oraz samodzielnie podejmowanych inicjatywach i silnym wsparciu ze strony osób, które na co dzień mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Sieci jako formalne wypełnienie zadań naszych instytucji to zadanie proste, sieci jako forma budowania kapitału społecznego wokół szkoły jest już znacznie trudniejsze i wymaga innych postaw od wszystkich zaangażowanych w te działania. 

Uczestnicy spotkania mogli poznać wnioski z pilotażu nowego systemu doskonalenia, usłyszeli o doświadczeniach z organizacji ponad 800 sieci ze 160 powiatów w Polsce. W czasie sesji World Cafe dzielili się refleksjami i wątpliwościami, które towarzyszą tej nowej formie pracy i zmianom w systemie doskonalenia. Wypowiedzi uczestników podsumowała dr Danuta Elsner pokazując, co zostało do tej pory zrobione, co jest mocną stroną, a co jeszcze musimy zrobić, aby faktycznie sieci przyczyniły się do rozwoju nauczycieli i szkół jako organizacji. 

W czasie kolejnych dwóch dni uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w wykładach poświęconych konkretnym metodom pracy i narzędziom, jak również w czasie zajęć warsztatowych omówić ich zastosowanie. Jak organizować pracę sieci, jaka jest rola koordynatora sieci, jak wykorzystywać metody coachingowe, jak wykorzystywać zasoby instytucji odpowiedzialnych za organizację sieci, ile nowych technologii, w jaki sposób z nimi pracować - to tylko niektóre z wątków, które omawiali uczestnicy. 

Spotkanie poświęcone sieciom współpracy było ostatnim tego typu wydarzeniem organizowanym przez zespół projektu „System doskonalenia nauczycieli…”. Nie był to jednak czas podsumowań i pożegnań, a raczej projektowania dalszych działań, biorąc pod uwagę rolę placówek doskonalenia, poradni i bibliotek pedagogicznych w systemie oświaty. Uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć się, jakie wsparcie w realizacji nowych form doskonalenia planuje Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach działań finansowanych ze środków europejskich w nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. 


Prezentacja Moja przygoda w sieci Anna Czernicka-Szpakowska

dr Danuta Elsner
Elżbieta Mieczkowska
Jadwiga Olszowska-Urban
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Jak uczyć się od innych
Anna Czernicka-Szpakowska
Załączniki:
Sieci_wsparcia (3,0MB) pobierz
Wykorzystanie_sieci_w_obszarze_doradztwa_zwodowego_A.Dziedzic (1,3MB) pobierz