Data publikacji:  2016-02-25  Kategoria:  Aktualności, luty 2016

Za nami pół roku działalności ogólnopolskiej sieci pt. Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów, która gromadzi nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Prace sieci rozpoczęły się od spotkania, w czasie którego określono potrzeby uczestników, sformułowano cele i wstępnie zaplanowano zostały działania. Praca sieci toczy się przede wszystkim na platformie Doskonaleniewsieci.pl – tam uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, dyskutują, prezentują zasobów, ciekawostki z zakresu edukacji czytelniczej i promocji czytelnictwa. Ale są też inne formy pracy: w grudniu odbyło się webinarium pt. CzyTo gra – wirtualna gra czytelnicza, które było ciekawą propozycją wzmacniania kompetencji bibliotekarzy w zakresie wykorzystania narzędzi nowoczesnych technologii (TIK), a wraz z nowym rokiem rozpoczął się cykl wyjazdów do różnych bibliotek.

Gościła nas już Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, przed nami wizyty we Włocławku i Rzeszowie. Dzięki tym spotkaniom mamy możliwość poznać działalności tych placówek szczególnie w obszarze czytelnictwa, ale także wziąć udział w warsztatach. W Elblągu tematyka dotyczyła wykorzystanie nowych technologii w rozwijaniu kompetencji nauczycieli w zakresie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Program zaproponowany w Łodzi pozwolił nam poznać oferty książek dla uczniów różnych etapów edukacyjnych, działania biblioteki, także te podejmowane we współpracy z placówką doskonalenia. Ciekawą propozycję przygotowała Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, która zorganizowała całodniowe seminarium poświęcone nowym kierunkom i wykorzystaniu metod aktywizujących w edukacji czytelniczej nastolatków.

Jak uczestnicy sieci oceniają taką formę pracę? Na te pytania najlepiej odpowiedzą wyniki ankiety przygotowanej przez koordynatora. Okazało się, że mamy 10 bardzo aktywnych sieciowiczów, kilku komentatorów, a zdecydowana większość to obserwatorzy. Podobnie rozkłada się częstotliwość logowania – ok. 50% robi to raz w tygodniu lub częściej, 3 osoby codziennie!, a pozostałe osoby co jakiś czas lub po otrzymaniu zawiadomienia na adres mailowy. Większość jedynie czyta założone wątki i zamieszczane posty, 74% deklaruje że wykorzystuje je w swojej pracy, 22% bierze udział w dyskusji, komentuje, a 22% proponuje watki, zamieszcza materiały i informacje. W analizy ynika, że z 29 dotychczas założonych wątków 14 to pomysł koordynatora sieci, a 15 to pomysły uczestników, którzy w ostatnim czasie zdecydowanie dominują w wirtualnej rzeczywistości. Najpopularniejsze watki dyskusyjne to: Jak, kiedy i gdzie uczą się nauczyciele bibliotekarze? (propozycje szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów), Blogi czytelnicze, Tytuły z rekomendacją – książki dla dzieci i młodzieży oraz Książki atrakcyjne dla młodzieży. To właśnie tematyka związana z literaturą dla młodych czytelników zyskała największe zainteresowanie – została najlepiej oceniona przez osoby biorące udział w ankiecie, którzy uznali że potrzebują w dalszej pracy sieci wzmocnienia w obszarze literatury dla dzieci i młodzieży. Inne obszary, które warto jeszcze uwzględnić w dalszej działalności sieci to: biblioterapia, książki dla chłopców, rola rodziny w rozwijaniu czytelnictwa, różne formy promocji czytelnictwa w szkole, wykorzystanie TIK w edukacji czytelniczej, metody pracy z czytelnikiem trudnym.

Na zakończenie pozwolę sobie na refleksję koordynatora: ważny jest temat pracy  sieci,  zapewnienie uczestnikom czasu na zapoznanie się z materiałami i zasobami sieci, dyskretne „pobudzanie” dyskusji,  docenienie wszelkich działań, ale przede wszystkim pokazanie że prowadzenie sieci nie jest tylko kolejnym zadaniem służbowym, ale to także pasja i budowanie przestrzeni do wspólnej pracy zarówno wirtualnej jak i spotkań w realu. Jakie będą efekty zobaczymy w czerwcu na spotkaniu podsumowującym naszą pracę.

 

 Oprac. Agnieszka Pietryka

Autor: Agnieszka Pietryka