Data publikacji:  2017-01-03  Kategoria:  Aktualności, Styczeń 2017

Zamknęliśmy formularze rekrutacyjne, ale nie zablokowaliśmy naboru do Ogólnopolskich Sieci Współpracy. Do końca stycznia istnieje możliwość dołączenia do niektórych sieci (listę sieci i nazwiska koordynatorów znajdują się w dalszej części informacji). Z uwagi ograniczoną pulę miejsc, zapisy prowadzone będą bezpośrednio u koordynatorów

Lista sieci
Nr sieciNazwa sieciKoordynator
Sieć 4 Metody aktywizujące w rozwijaniu kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym; Agnieszka Romerowicz
agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl
Sieć 6 Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami Monika Dobrowolska
monika.dobrowolska@ore.edu.pl
Sieć 7 Wspieranie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Monika Dobrowolska
monika.dobrowolska@ore.edu.pl
Sieć 10 Rozwijanie myślenia naukowego uczniów w edukacji matematyczno-przyrodniczej Piotr Zwoliński
piotr.zwolinski@ore.edu.pl
Sieć 11 TIK w  rozwijaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. Piotr Zwoliński
piotr.zwolinski@ore.edu.pl
Sieć 13 Nie tylko o kompetencjach językowych - czyli jak wspomagać szkołę w zakresie języków obcych Marina Warsimaszwili
marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

 

Każda osoba dołączająca do sieci, zobowiązana jest do wypełnienia formularza, który jest załączony do niniejszej informacji i przesłania e-mailem na adres koordynatora właściwego dla danej sieci.

Każda osoba biorąca udział w pracach sieci musi być zarejestrowana na platformie www.doskonaleniewsieci.pl. Osoby, które rejestrowały się wcześniej, nie muszą tego robić ponownie.

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia. Celem spotkań jest przygotowanie pracowników systemu edukacji do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.

Załączniki:
sieci_formularz_zgloszeniowy (85,2kB) pobierz