Data publikacji:  2017-01-19  Kategoria:  Aktualności, Styczeń 2017

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w dwóch nowych ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia. Celem spotkań jest przygotowanie pracowników systemu edukacji do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

Uwaga! Do dnia 14 lutego wydłużony został termin naboru do ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia pn. „Wspomaganie pracy szkoły w zakresie pracy z uczniem władającym językiem polskim w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w polskiej szkole”. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy osoby zainteresowane wspomaganiem szkół w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz osoby zainteresowane kształtowaniem kompetencji językowych uczniów, dla których język polski jest obcym lub drugim językiem.

Szczegółowe informacje i zapisy na szkolenia na stronie szkolenia.ore.edu.pl