Data publikacji:  2017-09-19  Kategoria:  Aktualności, wrzesień 2017

W terminie 2–4 października 2017 r. odbędzie się międzysieciowe spotkanie uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspomagać szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów? Rola osoby wspomagającej w zmieniającym się systemie edukacji”. Celem spotkania będzie przybliżenie zmian zachodzących w systemie edukacji dotyczących diagnozy funkcjonalnej i programów wychowawczo-profilaktycznych.

Jeśli zastanawiasz się:

  • Dlaczego o diagnozie funkcjonalnej powinni wiedzieć wszyscy „wspomagacze”?
  • Co ma osoba wspomagająca do wykorzystania narzędzia TROS-KA?
  • Czy standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych będą sprzyjać współpracy z innymi instytucjami wspomagającymi?
  • W jaki sposób analiza działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły stanowi informację w diagnozie potrzeb rozwojowych szkoły?
  • Jak te wszystkie zmiany wpisują się w proces wspomagania?

to spotkanie jest dla Ciebie!

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów” we współpracy z wydziałami merytorycznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

UWAGA!

Nie jesteś uczestnikiem sieci, a chcesz wziąć udział w spotkaniu? Nic straconego! Dołącz do sieci. Aby to zrobić, musisz tylko:

  1. Wybrać temat sieci i wypełnić druki deklaracji i oświadczenia.
  2. Zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl i zapamiętać swój login i hasło.
  3. Przesłać e-mailem na adres elzbieta.matusiewicz@ore.edu.pl skan podpisanych ww. dokumentów oraz login do platformy (jest on konieczny, aby dołączyć Cię do grona uczestników sieci).
  4. Jak najszybciej przesłać pocztą tradycyjną oryginały ww. dokumentów – są one konieczne, byśmy mogli zaprosić Cię na spotkanie. Adres wysyłki: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Elżbieta Matusiewicz, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.

Link do rekrutacji

Załączniki:
DEKLARACJE (0,2MB) pobierz
HARMONOGRAM (0,2MB) pobierz
OŚWIADCZENIA (0,1MB) pobierz
SIECI - TEMATY, DATY (0,2MB) pobierz
Autor: Katarzyna Leśniewska