Data publikacji:  2017-10-26  Kategoria:  Aktualności, październik 2017
Zapraszam na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami”

Kiedy? 22 – 24 listopada 2017 r.
Gdzie? Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku ul. Paderewskiego 77. Nocleg i wyżywienie zapewnia organizator.
Kogo? pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu a także wszystkich tych, którzy chcą do naszej sieci dołączyć.
Cele: - omówienie zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zapoznanie z narzędziem TROS-KA,
- diagnoza funkcjonalna a zmiany zachodzące w systemie edukacji,  
- analiza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowego rozporządzenia
oraz inne ciekawe i aktualne kwestie wynikające z potrzeb uczestników spotkania.
Kontakt: monika.dobrowolska@ore.edu.pl
Rejestracja: Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się w sieci.
Co to oznacza? Należy zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl. zapamiętać swój  login i hasło. Wypełnić i podpisać druki deklaracji uczestnika sieci i oświadczenia (druki są załącznikiem do ogłoszenia). Przesłać login i  skany dokumentów monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Oryginały przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Rozwoju Edukacji, Monika Dobrowolska, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.

Monika Dobrowolska
Koordynator sieci

Sieci współpracy i samokształcenia pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami”, zorganizowane zostały w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów” we współpracy z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Autor: Monika Dobrowolska