Materiały z konferencji
2015-07-20

...

Raporty
2015-07-20
Doskonalenie nauczycieli L.p.NazwaAutor (-rzy)Link 1. Pomoc doradców metodycznych i konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli w opni jej beneficjentów D. Elsner, K. Bednarek POBIERZ 2. Raport z badań systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej POBIERZ 3. Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli P. Stronkowski, A. Szczurek, Ma. Leszczyńska, A. Matejczuk, M. Szostakowska oraz M. Przywara POBIERZ 4. "Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne we wspomaganiu rozwoju szkół" Partner in Business Strategies POBIERZ 5. Jakość szkoleń nauczycieli z perspektywy wykładowców (fragment udostępniony - dzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) J. Fazlagić POBIERZ 6. Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego --- POBIERZ 7. Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL. Raport A. Borek, I. Konieczny, M. Tędziagolska POBIERZ 8. Raport z pilotażowej diagnozy potrzeb rozwojowych szkół --- POBIERZ
Materiały - wspomaganie szkół i przedszkoli
2015-07-20
Materiał szkoleniowy L.p.NazwaAutor (-rzy)Link 1. Moduł I: Idea procesowego wspomagania --- POBIERZ 2. Moduł II: Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb --- POBIERZ 3. Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów --- POBIERZ 4. Moduł IV: Rola wspomagania na etapie monitorowania działań i podczas wspólnej oceny efektów --- POBIERZ 5. Prezentacja do IV modułu: Rola wspomagania na etapie monitorowania działań i podczas wspólnej oceny efektów --- POBIERZ
Materiały - sieci współpracy i samokształcenia
2015-07-07
Nazwa / (Autor)Link S D A D
Kwartał
2015-01-21
2015 STY 44 2015 LUT 9 2015 MAR 10
Więcej artykułów
2014-09-12
>> Więcej
O projekcie
2013-03-20
Celem projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół.
Lista kategorii przypisanych do tej kategorii