Zaproszenie na szkolenie
2015-02-23
Zapraszamy do rekrutacji na spotkanie: Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkoły przez pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.
Wspomaganie pracy szkoły – od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły
2015-02-15
Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorów szkół podstawowych do spotkania się w dniach 19-20 marca w Falentach k. Warszawy.
Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się
2015-02-11
Rozpoczęła się rekrutacja na spotkanie dla nauczycieli konsultantów z publicznych placówek doskonalenia, doradców metodycznych oraz pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.
Wspomaganie szkół wiejskich przez PDN
2015-02-10
Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) na seminarium poświęcone wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich, które odbędzie się  w dniach 4-6 marca, w Sulejówku.
Kurs e-learning
2015-02-09
Zapraszamy osoby przygotowujące się do realizacji wspomagania pracy szkoły, na ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne oraz kurs e-learningowy.
"Szkoła Współpracy" - nabór uczestników
2015-02-05
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) zapraszają do wzięcia udziału w nowej edycji (2015) projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.