Podsumowanie projektu - zaproszenie na regionalne konferencje
2015-09-11
Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, kuratoriów oświaty, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli do udziału w konferencjach regionalnych.
Metody i formy pracy w klasach łączonych – różne sposoby prowadzenia zajęć
2015-09-11
Wydział Rozwoju Szkół i Placówek organizuje w dniach 16 – 18 października 2015r. spotkanie konsultacyjne nt. Metody i formy pracy w klasach łączonych – różne sposoby prowadzenia zajęć.
Konferencja i szkolenie dla realizatorów programów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz Golden 5
2015-09-11
Wydział Wychowania i Profilaktyki oraz projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół zapraszają realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz instruktorów programu „Golden 5” na konferencję.