Konferencja: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów.
2013-10-17
Zapraszamy na konferencję „Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów”. Konferencja adresowana jest do Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji i Animatorów. W programie konferencji wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone następującym zagadnieniom: Neurodydaktyka nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi. Zasady uczenia się, rola autorefleksji nad doświadczeniem. Czynniki gwarantujące trwałość planowanej zmiany w wybranym przez szkołę obszarze. Narzędzia pobudzające motywację do real
Szkolenia z obsługi platformy Doskonaleniewsieci.pl
2013-10-17
Zapraszamy na szkolenia poświęcone obsłudze platformy internetowej Doskonaleniewsieci.pl, przygotowanej w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.