Sieć nr 5
Data publikacji: 2013-07-24 Kategoria: Sieci współpracy i samokształcenia 

Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego

Grupa docelowa: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Autoprezentacja uczestników.
2. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
3. Wymiana doświadczeń na temat zastosowania filmu na lekcjach języka polskiego, w tym praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi.
4. Warsztaty polonistyczne z wykorzystaniem filmu lub jego fragmentu – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
5. Omówienie warsztatów
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska- Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 2010 (publikacja dostępna na stronie: www.filmotekaszkolna.pl).

Filmowe i edukacyjne strony internetowe:
www.edukacjafilmowa.pl
www.filmpolski.pl
www.polskaszkolafilmowa.pl
www.akademiapolskiegofilmu.pl
www.stopklatka.pl
www.nina.gov.pl/edukacja
ef.nhef.pl
• Pakiet Filmoteka Szkolna, Polski Instytut Sztuki Filmowej, (www.filmotekaszkolna.pl).
• Pakiet EKRAN 2.0 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz Narodowy Instytut Audiowizualny (www.nina.gov.pl/edukacja/ninateka-edu).
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji.
• Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do rozmowy – praca z portalami internetowymi.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z edukacją filmową.
• Dyskusja dotycząca ulubionych filmów i innych tematów filmowych.
• Ustalenie na forum, kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne.
2. Film na lekcjach języka polskiego

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty polonistyczne z wykorzystaniem filmu lub jego fragmentu – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
2. Omówienie warsztatów.
3. Prezentacja własnych doświadczeń związanych z pracą z filmem na lekcjach – jakie efekty edukacyjne można osiągnąć, wykorzystując go jako pomoc dydaktyczną?
4. Praca w grupach nad konkretnym problemem edukacyjnym, np. jak wykorzystać film A. Wajdy Pan Tadeusz przy realizacji tematu “Pan Tadeusz jako epopeja narodowa”.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewskia- Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 2010 (publikacja dostępna na stronie: www.filmotekaszkolna.pl).
• Pakiet Filmoteka Szkolna, Polski Instytut Sztuki Filmowej (www.filmotekaszkolna.pl).
• Pakiet EKRAN 2.0 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz Narodowy Instytut Audiowizualny (www.nina.gov.pl/edukacja/ninateka- edu).

Filmowe i edukacyjne strony internetowe:
• www.nhef.pl
• www.filmotekaszkolna.pl
• www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna

Literatura:
• J. Wojnicka, O. Katafiasz, Słownik wiedzy o filmie, Park, Bielsko-Biała 2005.
• T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Chorzów 2009.
• T. Lubelski, Ilustrowana historia kina polskiego, Videograf II, Chorzów 2009.

Czasopisma filmowe:
• „Film”
• „Kino”
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji i własnymi doświadczeniami związanymi z edukacją filmową.
• Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do rozmowy – praca z portalami internetowymi.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z filmem.
• Dyskusja na temat roli filmu w edukacji.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne.
3. Szkolny DKF, czyli porozmawiajmy o filmie

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty polonistyczne z wykorzystaniem filmu lub fragmentu filmu – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
2. Omówienie warsztatów
3. Spotkanie z ekspertem – nauczycielem lub animatorem kultury mającym doświadczenie w prowadzeniu DKF-u.
4. Bank pomysłów: jak stworzyć i zorganizować szkolny DKF?
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska- Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 2010 (publikacja dostępna na stronie: www.filmotekaszkolna.pl).
• Anna Mirska-Czerwińska, Szkolny DKF (publikacja dostępna na stronie www.ceo. org.pl/filmotekaszkolna).
Strona internetowa Polskiej Federacji DKF: www.pfdkf.pl
• Jak wyżej oraz przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
• Dyskusja na forum na temat filmu, który będzie analizowany z ekspertem.
4. Analiza dzieła filmowego.
Spotkanie z ekspertem

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: analiza i interpretacja dzieła filmowego, przygotowana przez eksperta.
2. Omówienie warsztatów.
3. Dyskusja z ekspertem na temat analizowanego filmu.
Scenariusz spotkania z ekspertem
Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz wymiana poglądów po spotkaniu z ekspertem.
• Wybór filmu na następne spotkanie: organizowanie DKF (dyskusja na forum oraz sonda internetowa).
• Dyskusja na forum na temat podziału zadań na następne spotkanie.
5. Robimy nasz sieciowy DKF – „tylko dla orłów”

(4 godz. dydaktyczne)
1. Prelekcja przed projekcją filmu.
2. Projekcja wybranego filmu.
3. Dyskusja po projekcji filmu.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska- Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 2010 (publikacja dostępna na stronie: www.filmotekaszkolna.pl).
• Anna Mirska-Czerwińska, Szkolny DKF (publikacja dostępna na stronie www.ceo. org.pl/filmotekaszkolna). Strona internetowa Polskiej Federacji DKF: www.pfdkf.pl
• Dyskusja na forum po spotkaniu sieciowego DKF.
• Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.
REKOMENDACJE W drugim roku funkcjonowania sieci warto skupić się na praktycznych działaniach – zajęciach warsztatowych. Propozycja działań na kolejny rok: warsztaty scenariuszowe, jak zrobić film krótkometrażowy w szkole, sztuka montażu, oprawa muzyczna filmu, Szkolny Festiwal Filmowy.