Sieć nr 7
Data publikacji: 2013-07-24 Kategoria: Sieci współpracy i samokształcenia 

Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Doświadczenia w podstawie programowej

(4 godz. dydaktyczne)
1. Sprawy organizacyjne dotyczące sieci.
2. Analiza podstawy programowej z przyrody, fizyki, biologii i chemii pod kątem wymaganych doświadczeń i eksperymentów na zajęciach.
3. Analiza zaleceń do podstawy programowej.
4. Analiza zasobów szkół.
5. Analiza problemu – w jaki sposób przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze modelowo i niestandardowo?
6. Dyskusja dotycząca korelacji międzyprzedmiotowej.
Podstawa programowa

Zestaw wymaganych doświadczeń na poszczególnych etapach edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych
• Zorganizowanie spotkania integracyjnego uczestników na czacie.
• Przygotowanie i zaplanowanie spotkań z ekspertami.
2. Spotkania z ekspertami

(4 godz. dydaktyczne)
1. Spotkanie z ekspertami – dydaktykami.
2. Pokazy doświadczeń modelowych i doświadczeń przy użyciu materiałów i przedmiotów codziennego użytku.
Doświadczenia z fizyki przy użyciu MPCU (materiałów i przyrządów codziennego użytku)

Literatura:
• J. VanCleave, Biologia dla każdego dziecka – 101 doświadczeń, WSiP, Warszawa 1993.
• J. Müller, L. Palka, W. Stawiński, Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii. Fizjologia roślin, WSiP, Warszawa 1988.
• J. Müller, W. Stawiński , Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii. Ekologia i ochrona środowiska, WSiP, Warszawa 1993.

Strony internetowe:
www.biocen.edu.pl
www.bioedukacja.org.pl
www.ceo.org.pl/au
• Zaplanowanie przeprowadzenia przez każdego członka zespołu doświadczenia, pokazu lub eksperymentu.
• Ustalenie harmonogramu pokazów.
3, 4. Wymiana dobrych praktyk

(2 x 4 godz. dydaktyczne)
1. Lekcje, pokazy, doświadczenia, eksperymenty.
2. Dzielenie się doświadczeniami.
3. Dyskusja nad scenariuszami.
Arkusz obserwacji pokazów i doświadczeń • Każda osoba przygotowująca pokaz, doświadczenie lub eksperyment opracowuje scenariusz.
• Dyskusja po prezentacjach w szkołach, modyfikacja scenariusza.
5. Podsumowanie

(4 godz. dydaktyczne)
3. Wybór scenariuszy do publikacji

Bank doświadczeń i ćwiczeń.
  • Pożegnalne spotkanie uczestników na czacie.