Sieć nr 9
Data publikacji: 2013-07-25 Kategoria: Sieci współpracy i samokształcenia 

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

Grupa docelowa: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele matematyki szkoły podstawowej

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Dyskusja wokół tematów:
• jak wykorzystać badania trzecioklasistów do planowania własnej pracy?
• jak uczyć matematyki, żeby nauczyć?
• jak dostosować nauczanie matematyki do możliwości rozwojowych dziecka?
3. Warsztaty matematyczne: matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
4. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Zapoznanie się z raportem OBUT oraz materiałami umieszczonymi na stronie internetowej OBUT.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z matematyką.
• Dyskusja dotycząca ulubionych książek na tematy matematyczne.
• Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty matematyczne.
2. Podstawa programowa.

Programy. Podręczniki

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach: analiza zapisów podstawy programowej dla matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.
4. Praca w grupach: prezentacja i ocena SWOT dostępnych podręczników, w tym omówienie wartości zeszytów ćwiczeń.
5. Praca w grupach: ocena dostępnych programów nauczania, próba ich modyfikacji na potrzeby własnej pracy.
6. Dyskusja: czy można nauczyć matematyki bez zeszytów ćwiczeń?
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

Przykładowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń

Przykładowe programy nauczania
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji i własnymi doświadczeniami związanymi z matematyką w edukacji wczesnoszkolnej.
• Wyszukiwanie w internecie inspiracji do rozmowy.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z matematyką.
• Dyskusja dotycząca ulubionych książek na tematy matematyczne.
• Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej, programów nauczania, podręczników.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty matematyczne.
• Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
3. Jak rozmawiać z rodzicami, by umieli wspierać swoje dziecko w procesie uczenia się matematyki?

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach: opracowanie scenariusza spotkania z rodzicami (wykorzystując np. materiały ze strony OBUT www.trzecioklasista.cke-efs.pl/dla-rodzicow ).
4. Spotkanie z ekspertem – psychologiem szkolnym: jak rozmawiać z rodzicami? (spotkanie np. w formie wywiadu).
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Pozycje zaproponowane przez eksperta

Materiały na stronie OBUT: www.trzecioklasista.cke-efs.pl/dla-rodzicow
• Jak wyżej oraz dyskusja na temat spotkania z psychologiem.
• Dyskusja na temat wypracowanych scenariuszy spotkań z rodzicami.
• Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
4. Kształtowanie pojęć matematycznych i matematyzacja sytuacji rzeczywistych

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Warsztaty przygotowane przez zaproszonego eksperta na temat: gry i zabawy na lekcjach matematyki, wykorzystanie gier dydaktycznych, wartość kształtowania poprzez gry dydaktyczne kompetencji uczniów.
4. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z ekspertem

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz wymiana poglądów po spotkaniu z ekspertem.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty matematyczne.
• Przegląd atrakcyjnych pod względem metodycznym gier dla dzieci.
• Propozycje wykorzystania gier w czasie lekcji.
5. Rozwiązywanie prostych problemów z wykorzystaniem konkretnych sytuacji z otoczenia ucznia

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach: konstruujemy ćwiczenia i zadania dotyczące czytania tekstów z danymi matematycznymi.
4. Praca w grupach: uczymy wyodrębniać informacje potrzebne do rozwiązania problemu.
5. Praca w grupach: różnicujemy poziom trudności na bazie tych samych ćwiczeń czy zadań.
6. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci.
Scenariusz spotkania z koordynatorem • Jak wyżej oraz rozmowa o przyszłości i planowanie dalszego działania.
• Publikacja informacji na temat wyników ewaluacji pracy sieci.