Konferencja Raport z ewaluacji szansą na rozwój szkoły.
Data publikacji: 2013-11-20 Kategoria: listopad 2013 

Konferencja Raport z ewaluacji szansą na rozwój szkoły.

W dniach 19 – 20 grudnia w Gdańsku odbyła się konferencja: Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły organizowana w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanego w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zaproszenie organizatora – Ośrodka Rozwoju Edukacji, w spotkaniu uczestniczyli pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych – odpowiedzialni za wspomaganie pracy szkół.

W programie konferencji zaplanowano wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone wykorzystaniu raportu z ewaluacji do planowania rozwoju szkoły i budowania oferty jej wsparcia.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach podzielonych na pięć sesji:

Sesja pierwsza – Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Podczas realizacji tego modułu uczestnicy zapoznali się z prawnymi podstawami prowadzenia nadzoru pedagogiczngeo, w tym przede wszystkim z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie nadzoru,zawierającym wymagania panstwa wobec szkól, które stanowią przedmiot ewaluacji zewnetrznej.

Sesja druga – Struktura raportów

W drugim module uczestnicy zapoznali są ze strukturą raportów powstających zarówno w odniesieniu do poprzednich jak i aktualenie obowiązujących wymagań.

Sesja trzecia i czwarta – Jak czytać raport?

Dzięki tym modułom uczestnicy konferencji nabywali umiejetności prowadzenia analizy wyników eweluacji zewnętrznej i budowania rekomendacji do podejmowania w szkole i placówce decyzji prorozwojowych.

Sesja piąta – Jak pracować z radą pedagogiczną?

Podczas realizacji tego modułu uczestnicy wypracowywali plany wspracia szkół.Dowiedzieli się jak można podejmować współpracę z radą pedagogiczną danej szkoły lub placówki w sposób umożliwiajacy tworzenie skutecznych programów rozwojowych.