Szkolenie: Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły
Data publikacji: 2014-03-17 Kategoria: marzec 2014 

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły

Organizator

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” i projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości prascy szkoły. Etap III” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Forma

Dwudniowe szkolenie

Adresaci

 • pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • bibliotek pedagogicznych,
 • jednostek samorządu terytorialnego 

Opis

W programie szkolenia wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone wykorzystaniu raportu z ewaluacji do planowania rozwoju szkoły i budowania oferty wsparcia. 
Prosimy o zgłoszenie swojego udziału do jednej z dwóch grup szkoleniowych o różnym stopniu zaawansowania:
Poziom I:
uczestnik po zakończeniu zajęć będzie:
 1. znał podstawy prawne prowadzenia ewaluacji;
 2. charakteryzował wymagania stawiane przez państwo szkołom i placówkom;
 3. przyporządkowywał obszary badania do poszczególnych wymagań
 4. wskazywał zmiany w wymaganiach wynikające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 5. znał metodologię prowadzenia ewaluacji zewnętrznej;
 6. znał strukturę raportów powstających po przeprowadzeniu ewaluacji zewnętrznej;
 7. wskazywał różnice w strukturze i treści raportów po przeprowadzonych ewaluacjach zewnętrznych przed i po wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 8. analizował treść raportu pod kątem spełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;
 9. rozumiał istotę zapisów zawartych w raportach po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej;
 10. potrafił wskazywać mocne i słabe strony szkoły lub placówki opisanej w raporcie i wykorzystywać tę wiedzę do planowania rozwoju szkoły lub placówki.
Poziom II:
uczestnik po zakończeniu zajęć będzie:
 1. znał podstawy prawne prowadzenia ewaluacji;
 2. wskazywał różnice w strukturze i treści raportów po przeprowadzonych ewaluacjach zewnętrznych przed i po wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 3. charakteryzował istotę wymagań stawiane przez państwo szkołom i placówkom;
 4. analizował treść raportu pod kątem spełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;
 5. wskazywał mocne i słabe strony szkoły lub placówki opisanej w raporcie;
 6. poszukiwał przyczyn niespełniania wymagania w danym obszarze badania;
 7. potrafił podejmować próbę projektowania działań wspierających szkołę lub placówkę.
 8. potrafił podejmować współpracę z radą pedagogiczną szkoły lub placówki poddawanej ewaluacji ukierunkowaną na poszukiwanie mocnych i słabych stron oraz poszukiwania przyczyn sukcesów i porażek;
 9. potrafił wspierać szkołę lub placówkę w planowaniu jej rozwoju;
 10. potrafił podejmować próbę budowania oferty wsparcia szkoły lub placówki.

Miejsca

Warszawa (Zegrze), Kraków, Wrocław, Toruń, Poznań, szczegółowe informacje zostaną przesłane w późniejszym terminie

Termin i miejsca

 • 9 – 10 kwietnia 2014 r. Warszawa (Zegrze), 
 • 8 – 9 maja 2014 r. Kraków,
 • 22 – 23 maja 2014 r. Wrocław,
 • 2 – 3 czerwca 2014 r. Toruń,
 • 9 – 10 czerwca 2014 r. Poznań.
Nabór Otwarty (limit miejsc: 120 na każdym szkoleniu)

Dodatkowe informacje

Uczestnikom zapewniamy:
 • bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • bezpłatny nocleg (zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych),
 • bezpłatne wyżywienie,
 • bezpłatny transport z Dw. Centralnego w Warszawie do Zegrza.
 • Otrzymanie automatycznej wiadomości zwrotnej jest potwierdzeniem zapisania zgłoszenia w systemie elektronicznym. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana przez Organizatora nie później niż na dziesięć dni przed szkoleniem – o zakwalifikowaniu się decyduje termin zgłoszenia.
W przypadku braku możliwości przybycia na spotkanie, prosimy o poinformowanie Organizatora.
Po zakończeniu rekrutacji drogą mailową przesłane zostanie potwierdzenie udziału. 

Kontakt

Sprawy merytoryczne:
Joanna Soćko, tel.22/345-37-04
joanna.socko@ore.edu.pl

Sprawy organizacyjne:
Ewa Bielecka, tel. 22/345-37-97
ewa.bielecka@ore.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń

Do wyczerpania miejsc (120)

Zapisz się

Wypełnij formularz on-line