Małopolskie
Data publikacji: 2014-03-19 Kategoria: Wykaz projektów 

 Liczba projektów: 11


POWIAT NAZWA PROJEKTU
Kraków Wspomaganie rozwoju szkół w gminie miejskiej Kraków
brzeski Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie brzeskim
chrzanowski Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie powiatu chrzanowskiego
gorlicki Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie gorlickim
krakowski Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w powiecie krakowskim
nowosądecki Powiatowe Centrum Edukacji
nowotarski Pilotaż sukcesem zmian
olkuski Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego - wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli
oświęcimski Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim
tarnowski Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów powiatu tarnowskiego
wielicki Centrum rozwoju edukacji w Powiecie Wielickim