Opolskie
Data publikacji: 2014-03-19 Kategoria: Wykaz projektów 

 Liczba projektów: 4
POWIAT NAZWA PROJEKTU
Opole Bespośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opole
brzeski Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli
kluczborski Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego
krapkowicki Kompleksowe wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim