Seminarium: Dyrektor jako przywódca procesu uczenia
Data publikacji: 2014-10-09 Kategoria: październik 2014 

Organizator

Projekty: Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek oraz System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Forma

Seminarium trzydniowe

Adresaci

Seminarium jest skierowane do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek, poradni psychologiczno – pedagogicznych

Opis

Cele seminarium:

  • zapoznanie się z bieżącymi wydarzeniami w projektach „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” oraz „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”;
  • zapoznanie się i recenzja wypracowanych materiałów szkoleniowych do pilotażu szkoleń dla dyrektorów (obszary: Przywództwo i Zarządzanie uczeniem się);
  • wsparcie pracowników instytucji w prowadzeniu warsztatów dla RP z wykorzystaniem opracowanych materiałów.

Szczegóły dotyczące seminarium (program, formularze zgłoszeniowe) znajdują się na stronie

www.ore-seminarium.info.pl

Miejsce

Hotel Święcice, ul. Wiosenna 1, 05-860 Święcice, woj. mazowieckie

Nabór

Otwarty 

Dodatkowe informacje

Uczestnikom zapewniamy:
  • bezpłatny udział w spotkaniach,
  • transport na trasie Warszawa-hotel-Warszawa,
  • dwa noclegi,
  • wyżywienie.
Organizator nie ponosi kosztów podróży z miejsca zamieszkania/pracy uczestnika i z powrotem.

Kontakt

tel. 505 050 342
e-mail: ore@ore-seminarium.info.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń

Do 14 października 2014 r. Liczba miejsc ograniczona

Zapisz się

Wypełnij formularza przez stronę:

www.ore-seminarium.info.pl