Zaproszenie na konferencję
Data publikacji: 2015-06-25 Kategoria: czerwiec 2015 
Zapraszamy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na konferencję: Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół, która odbędzie się w dniach 24−26 sierpnia 2015 roku w Warszawie. Celem konferencji jest podsumowanie działań na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli, dyskusja o czynnikach decydujących o efektywności wspomagania pracy szkół, a także nakreślenie kierunków dalszych działań związanych ze zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli. Rejestracja na konferencję na stronie www.szkolenia.ore.edu.pl