Materiały wypracowane w ramach projektu UDA-POWR.02.10.00-00-5002/17-00
Data publikacji: 2019-04-25 Kategoria: Aktualności 

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych realizowany przez Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne/ORKE - udostępnienie na zasadzie wolnych zasobów

1 zjazd stacjonarny trenerów wszystkie KK

2 zjazd stacjonarny trenerów 5 KK

3 zjazd_stacjonarny trenerów 5 KK

4 zjazd stacjonarny trenerów 5 KK

5 zjazd stacjonarny trenerów 5 KK

loga