Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych II
Data publikacji: 2019-05-06 Kategoria: Aktualności 
  1. Doświadczenia, eksperymenty i inne metody aktywizujące wspierające uczniów
  2. Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów
  3. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się
  4. Doskonalenie kompetencji porozumiewania się w językach obcych oraz kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej
  5. Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej