Materiały szkoleniowe opracowane przez Beneficjentów konkursowych
Data publikacji: 2019-05-14 Kategoria: Materiały 

Poniżej zostały zamieszczone materiały szkoleniowe opracowane przez Beneficjentów konkursowych. Każdy z Beneficjentów mógł dostosować materiały szkoleniowe przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji do potrzeb JST objętych wsparciem, uwzględniając typ jednostki samorządu terytorialnego i jej specyfikę.

Materiały zostały zamieszczone w takiej treści i formie, w jakiej zostały przekazane przez Beneficjentów.


województwo kujawsko-pomorskie

Projekt nr UDA-POWR.02.10.00-00-2015/17 - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim - Beneficjent Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Scenariusz_1_Gminy W i MW.doc

Scenariusz_1_Miasta i Powiaty.doc

Scenariusz_2_Gminy W i MW.doc

Scenariusz_2_Miasta i Powiaty.doc

Scenariusz_3_Gminy W-MW.doc

Scenariusz_3_Miasta i Powiaty.doc

Scenariusz_4_Gminy W-MW.doc

Scenariusz_4_Miasta i Powiaty.doc

Scenariusz_5_Gminy W-MW.doc

Scenariusz_5_Miasta i Powiaty.doc

województwo pomorskie

Projekt nr UDA-POWR.02.10.00-00-2019/17 - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. pomorskim - Beneficjent Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Scenariusze - Miasta i powiaty:

Scenariusz 1 - Miasta i Powiaty.docx

Scenariusz 2 - Miasta i Powiaty.docx

Scenariusz 3 - Miasta i Powiaty.docx

Scenariusz 4 - Miasta i Powiaty.docx

Scenariusz 5 - Miasta i Powiaty.docx

Scenariusze - G. wiejskie i miejsko-wiejskie:

Scenariusz 1 - G. wiejskie i miejsko-wiejskie.docx

Scenariusz 2 - G. wiejskie i miejsko-wiejskie.docx

Scenariusz 3 - G. wiejskie i miejsko-wiejskie.docx

Scenariusz 4 - G. wiejskie i miejsko-wiejskie.docx

Scenariusz 5 - G. wiejskie i miejsko-wiejskie.docx

Załączniki - Scenariusz 1:

Załączniki - Scenariusz 2:

Załączniki - Scenariusz 3:

Załączniki - Scenariusz 4:

Załączniki - Scenariusz 5:

województwo lubelskie

Projekt nr UDA-POWR.02.10.00-00-2020/17 - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim - Beneficjent Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

MODUŁ I:

MI S1_Zadania wdrożeniowe.docx

MI S5_Trener.docx

MI S5_Uczestnicy.docx

MI S6_Karta czynników.docx

MI S6_Macierze.pdf

MI S6_Strategie.docx

MI S6_SWOT-TOWS.docx

MI S8_Deficja KK Trener.pdf

MI S9_Trener.docx

MI S9_Uczestnicy.docx

MI S10_Zadanie wdrożeniowe nr 1.docx

MI SI_Program.docx

MI_program szkolenia.docx

MI_scenariusz gminy miejskie .docx

MI_scenariusz gminy miejsko-wiejskie.docx

MI_scenariusz gminy wiejskie.docx

MI_scenariusz powiaty.docx

Materiały dla uczestników:

Prezentacje moduł I:

MODUŁ II:

MII S00_zadanie wdrożeniowe nr 2.docx

MII S1_Schemat dyskusji zogniskowanej.docx

MII S6_budzet_zadaniowy_2011 gminy Goleniów.pdf

MII S6_Zadania oświatowe.docx

MII_program szkolenia.docx

MII_scenariusz gmina miejska.docx

MII_scenariusz gmina miejsko-wiejska.docx

MII_scenariusz gmina wiejska.docx

MII_scenariusz powiat.docx

Materiały dla uczestników:

Prezentacje moduł II:

MODUŁ III:

MIII S00_zadanie wdrożeniowe nr 3.docx

MIII S1_Schemat dyskusji zogniskowanej.docx

MIII S2_Mini-wykład-psychologia zmiany.docx

MIII S2_Zmiana.docx

MIII S3_Koncepcja cebuli współpracy.docx

MIII S3_Partycypacja.docx

MIII S3_Rozwiązania prawne.docx

MIII S4_Rola dyrektora.docx

MIII S4_Wymagania państwa.docx

MIII S5_Hasła.docx

MIII S5_Kryteria do planu wspomagania.docx

MIII S5_Plan rozwoju oświaty.docx

MIII S7_Spotkanie dialogowe.docx

MIII S7_Wskazówki do spotkania dialogowego.docx

MIII S8_Koordynator.docx

MIII S8_Metoda 3-6-5.docx

MIII S8_sieci współpracy.docx

MIII_program szkolenia.docx

MIII_scenariusz_gminy miejskie.docx

MIII_scenariusz_gminy miejsko-wiejskie.docx

MIII_scenariusz_gminy wiejskie.docx

MIII_scenariusz_powiaty.docx

Materiały dla uczestników:

Prezentacje moduł III:

MODUŁ IV:

MIV S00_zadanie wdrożeniowe nr 4.docx

MIV S2_Matryca logiczna_trener.docx

MIV S2_Matryca logiczna_uczestnicy.docx

MIV S4_Karta oceny SMART.docx

MIV_program szkolenia.docx

MIV_scenariusz gmina miejska.docx

MIV_scenariusz gmina miejsko-wiejska.docx

MIV_scenariusz gmina wiejska.docx

MIV_scenariusz powiat.docx

Materiały dla uczestników_przykładowe plany:

Prezentacje moduł IV:

MODUŁ V:

materiał dodatkowy ORE_Monitorowanie wdrażania planów strategicznych.ppt

MV_program szkolenia.docx

MV_scenariusz gminy miejskie.docx

MV_scenariusz gminy miejsko-wiejskie.docx

MV_scenariusz gminy wiejskie.docx

MV_scenariusz powiat.docx

Prezentacje moduł V:

województwo podkarpackie

Projekt nr UDA-POWR.02.10.00-00-2021/17 - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim - Beneficjent Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Moduł 1 - gminy wiejskie i miejsko-wiejskie

Scenariusz nr 1 Rzeszów 20171228- gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.docx

Materiały dla trenera

Materiały dla uczestników

Moduł 2 - gminy wiejskie i miejsko-wiejskie

Scenariusz nr 2 Rzeszów 20171228- gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.docx

Materiały dla trenera

Materiały dla uczestników

Moduł 3 - gminy wiejskie i miejsko-wiejskie

Scenariusz nr 3 Rzeszów 20171228- gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.docx

Materiały dla trenera

Materiały dla uczestników

Moduł 4 - gminy wiejskie i miejsko-wiejskie

Scenariusz nr 4 Rzeszów 20171228- gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.docx

Materiały dla trenera

Materiały dla uczestników

Moduł 5 - gminy wiejskie i miejsko-wiejskie

Scenariusz nr 5 Rzeszów 20171228- gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.docx

Materiały dla trenera

Materiały dla uczestników

Moduł 1 - miasta i powiaty

Scenariusz nr 1 Rzeszów 20171228- miasta i powiaty.docx

Materiały dla trenera

Materiały dla uczestników

Moduł 2 - miasta i powiaty

Koszty zadań oświatowych JST arkusz do analizy Z1_2_2_4.docx

Koszty zadań oświatowych JST arkusz do analizy Z2_2_2_4.docx

Koszty zadań oświatowych JST arkusz do analizy Z3_2_2_4.docx

Scenariusz nr 2 Rzeszów 20171228- miasta i powiaty.docx

Materiały dla trenera

Materiały dla uczestników

Moduł 3 - miasta i powiaty

Scenariusz nr 3 Rzeszów 20171228- miasta i powiaty.docx

Materiały dla trenera

Materiały dla uczestników

Moduł 4 - miasta i powiaty

Scenariusz nr 4 Rzeszów 20171228- miasta i powiaty.docx

Materiały dla trenera

Materiały dla uczestników

Moduł 5 - miasta i powiaty

Scenariusz nr 5 Rzeszów 20171228- miasta i powiaty.docx

Materiały dla trenera

Materiały dla uczestników

województwo podlaskie

Projekt nr UDA-POWR.02.10.00-00-2022/17 - Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla woj. podlaskiego” realizowany jest przez Beneficjent Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o.

Moduł 1.pdf

Moduł 2.pdf

Moduł 3.pdf

Moduł 4.pdf

Moduł 5.pdf

województwo małopolskie

Projekt nr UDA - POWR.02.10.00-00-2012/17 "VULCAN kompetencji w małopolskich samorządach" realizowany jest przez Beneficjenta Firmę VULCAN Sp. z o.o.

Moduł I

prezentacje

scenariusz i materiały

Moduł II

scenariusz i materiały:

wykresy na tle:

Moduł III

prezentacje:

scenariusz i materiały:

Moduł IV

prezentacje:

scenariusz i materiały:

Moduł V

scenariusz i materiały:

szkolenie dodatkowe

województwo śląskie

Projekt nr UDA - POWR.02.10.00-00-2013/17 "VULCAN kompetencji w śląskich samorządach" realizowany jest przez Beneficjenta firmę VULCAN Sp. z o.o.

Szkolenie dodatkowe

I Moduł

Scenariusz i materiały szkoleniowe

Prezentacje

II Moduł

Wykresy na tle

Scenariusz i materiały

Prezentacje

III Moduł

Scenariusz i materiału

IV Moduł

Scenariusz i materiały

V Moduł

Scenariusz i materiały

Prezentacje

województwo świętokrzyskie

Projekt nr POWR.02.10.00-00-4005/18 - "Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w województwie świętokrzyskim - Beneficjent ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.

Scenariusze zajęć