Projekt "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim" - POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18
Data publikacji: 2021-04-27 Kategoria: Aktualności 

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Nazwa beneficjenta: Mir Consulting Szymon Mironowicz/ Partnerzy: AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. K. oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Tytuł projektu: "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim"

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18