Projekt "Forum kadry wspomagania oświaty" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
Data publikacji: 2021-05-05 Kategoria: Aktualności 
Wypracowane w ramach projektu plany wspomagania z diagnozą oraz sprawozdania przekazane przez uczestników.
Nazwa beneficjenta: Mir Consulting Sp. z o.o./ Partnerzy: AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Tytuł projektu: "Forum kadry wspomagania oświaty"
Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17