Projekt "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
Data publikacji: 2021-05-26 Kategoria: Aktualności 

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe scenariusze zajęć szkoleniowych oraz opracowane doradcze plany wspomagania z diagnozą placówek przekazane przez uczestników.

Nazwa beneficjenta: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o./ Partnerzy: Oświata i Biznes Sp.z.o.o.

Tytuł projektu: "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania"

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17