Projekt "Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
Data publikacji: 2021-06-16 Kategoria: Aktualności 

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe scenariusze zajęć szkoleniowych oraz opracowane doradcze plany wspomagania z diagnozą placówek przekazane przez uczestników.

Nazwa beneficjenta: KDK Info Sp.z.o.o /Partnerzy: Oświata i Biznes Sp.z.o.o.

Tytuł projektu: "Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół"

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17