Projekt „Proces wspomagania kompetencji kluczowych - szkolenia i doradztwo”- POWR.02.10.00-00-7028/19
Data publikacji: 2022-06-30 Kategoria: Aktualności 

Wypracowane w ramach projektu scenariusze zajęć i plany wspomagania z diagnozą przekazane przez Uczestników.

Nazwa beneficjenta: ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa

Tytuł projektu: „Proces wspomagania kompetencji kluczowych - szkolenia i doradztwo”

Numer konkursu: POWR.02.10.00-00-7028/19