Pracowite wakacje w MEN

Zachęcam do zapoznania się z nowymi wymaganiami wobec szkół i placówek http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wymagania-wobec-szkol-i-placowek-rozporzadzenie-podpisane.html oraz z nowymi aktami prawnymi, przygotowywanymi w resorcie edukacji, które poddawane są konsultacjom społecznym: w sprawie bibliotek pedagogicznych  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12275305/katalog/12301934#12301934 w sprawie poradni psychologiczno-pedagogicznych  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12275305 w spra...
  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →