10... rzeczy, które wydarzyć się mogą w bibliotekach pedagogicznych

Do napisania tego krótkiego tekst zainspirowała mnie M. Hajdukiewicz (ORE) , która napisała: „zainteresowani mogą znaleźć na YouTube szereg filmów pokazujących w niebanalny sposób odmienny kształt dzisiejszych bibliotek. Filmy są zatytułowane zawsze w ten sam sposób „10 …rzeczy, które możesz zrobić w bibliotece” i mówią o rzeczach: prostych, przełomowych, ważnych, twórczych, zabawnych, wzruszających i nieoczywistych. Ostatni film mówi o 10 rzeczach, które każdy z nas może zrobić… dla biblioteki....

Edukacja czytelnicza na nowo odkryta...

Wśród wielu inicjatyw podejmowanych na rzecz promocji czytelnictwa bardzo cenną wydaje się propozycja wspólnych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpraca obu resortów ucieszyła najbardziej nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Środowiska te bowiem od wielu lat poprzez swoich reprezentantów w różnorakich gremiach- bibliotekarskich i nauczycielskich- artykułowały kluczową rolę biblioteki szkolnej w rozwoju dziec...

Lektura obowiązkowa dla nauczyciela bibliotekarza

Chciałabym zarekomendować krótko dwie książki Jarosława Kordzińskiego : pierwszą z proponowanych jest publikacja pod tytułem Nauczyciel, trener, coach, która ukazała się w 2013 roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer SA, drugą tegoroczna nowość tego samego wydawcy - książka pod tytułem Dyrektor szkoły-moderator, facylitator, coach. Obie publikacje są adresowane do pracowników oświaty, którzy świadomi nowych ról chcą rozwijać własne kompetencje i podnieść swoją mobilność na rynku usług edukacyjn...

Biblioteka pedagogiczna sojusznikiem dyrektora szkoły

Biblioteka pedagogiczna zawsze towarzyszyła kadrze zarządzającej placówkami oświatowymi. Wspierała ją fachową literaturą, pomagając w rozwijaniu kompetencji w zakresie zarządzania, sprawowania nadzoru pedagogicznego, realizacji pozapedagogicznych obowiązków dyrektora. Potencjał bibliotek pedagogicznych był przez dyrektorów i kandydatów na te stanowiska na nowo odkrywany szczególnie przy okazji zmian organizacyjnych i programowych polskiego systemu edukacji. Nie dziwi więc stanowisko MEN i potrze...
  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →