Lektura obowiązkowa dla nauczyciela bibliotekarza

Chciałabym zarekomendować krótko dwie książki Jarosława Kordzińskiego : pierwszą z proponowanych jest publikacja pod tytułem Nauczyciel, trener, coach, która ukazała się w 2013 roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer SA, drugą tegoroczna nowość tego samego wydawcy - książka pod tytułem Dyrektor szkoły-moderator, facylitator, coach. Obie publikacje są adresowane do pracowników oświaty, którzy świadomi nowych ról chcą rozwijać własne kompetencje i podnieść swoją mobilność na rynku usług edukacyjn...

10... rzeczy, które wydarzyć się mogą w bibliotekach pedagogicznych

Do napisania tego krótkiego tekst zainspirowała mnie M. Hajdukiewicz (ORE) , która napisała: „zainteresowani mogą znaleźć na YouTube szereg filmów pokazujących w niebanalny sposób odmienny kształt dzisiejszych bibliotek. Filmy są zatytułowane zawsze w ten sam sposób „10 …rzeczy, które możesz zrobić w bibliotece” i mówią o rzeczach: prostych, przełomowych, ważnych, twórczych, zabawnych, wzruszających i nieoczywistych. Ostatni film mówi o 10 rzeczach, które każdy z nas może zrobić… dla biblioteki....

Biblioteka pedagogiczna sojusznikiem dyrektora szkoły

Biblioteka pedagogiczna zawsze towarzyszyła kadrze zarządzającej placówkami oświatowymi. Wspierała ją fachową literaturą, pomagając w rozwijaniu kompetencji w zakresie zarządzania, sprawowania nadzoru pedagogicznego, realizacji pozapedagogicznych obowiązków dyrektora. Potencjał bibliotek pedagogicznych był przez dyrektorów i kandydatów na te stanowiska na nowo odkrywany szczególnie przy okazji zmian organizacyjnych i programowych polskiego systemu edukacji. Nie dziwi więc stanowisko MEN i potrze...

Edukacja czytelnicza na nowo odkryta...

Wśród wielu inicjatyw podejmowanych na rzecz promocji czytelnictwa bardzo cenną wydaje się propozycja wspólnych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpraca obu resortów ucieszyła najbardziej nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Środowiska te bowiem od wielu lat poprzez swoich reprezentantów w różnorakich gremiach- bibliotekarskich i nauczycielskich- artykułowały kluczową rolę biblioteki szkolnej w rozwoju dziec...
  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →