Propozycja nowelizacji Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych - stanowisko Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych

Znowelizowane blisko 2 lata temu rozporządzenie, regulujące funkcjonowanie książnic pedagogicznych budziło i nadal budzi emocje. Tym żywsze dzisiaj, gdy do wdrożenia nowego modelu wspomagania pozostał niespełna rok. Biblioteki pedagogiczne od wielu miesięcy czynią przygotowania do funkcji instytucji wspierającej szkołę i nauczycieli, roli którą mają pełnić wespół z ośrodkami doskonalenia nauczycieli i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Sprawą pilną, poprzedzającą wdrożenie modernizowanego...

Bibliotekarze otwarci na zmiany

Z takim przeświadczenie rozjechali się do domów uczestnicy spotkania Sieci pracowników bibliotek pedagogicznych, które miało miejsce w Sulejówku w dniach 15-17 stycznia 2015 roku. Spotkanie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, było swego rodzaju podsumowaniem pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania, powołanej we wrześniu 2014 roku sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy książnic pedagogicznych, którzy pragną zajmować się procesowym wspomaganiem oraz organizowaniem sieci współpracy i sam...

Rozwijajmy nabyte kompetencje!

Omówienie w poprzednim wpisie wyników ewaluacji wdrażanego od 2013 roku nowego systemu doskonalenia nie wywołało oczekiwanej przeze mnie dyskusji. Nie było komentarzy: ani ze strony realizatorów nowych zadań, ani osób, które są sceptycznie nastawione do wdrażania „nowego” do obowiązków statutowych książnic pedagogicznych. Wiem jednak, że konieczność włączenia się bibliotek pedagogicznych w procesowe wspomaganie i organizowanie sieci współpracy jest żywo dyskutowana, zarówno wśród kadry zarządzaj...

Nauczyciel bibliotekarz też potrafi …, czyli garść refleksji po lekturze raportu z ewaluacji wdrażania nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Pod koniec października 2014 roku ukazały się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji wyniki ewaluacji wdrażanego od 2013 roku  nowego systemu doskonalenia pn.„ Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał Ludzki” (tryb dostępu na dzień 6.01.2015r.-  http://www.ore.edu.pl/s/1428 ) Raport końcowy z badań realizowanych w latach 2013-2014 przygotowany na zlecen...
  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →