Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016

Minister edukacji narodowej Pani Joanna Kluzik – Rostkowska wskazała kierunki polityki oświatowej państwa https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-na-rok-szkolny-20152016-rok-otwartej-szkoly.html , które będą obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016: Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specja...

Co zaprząta głowę dyrektorowi biblioteki pedagogicznej?

Piękne czerwcowe popołudnie, myśli chętniej biegną do planowanego urlopu, niż do spraw związanych z funkcjonowaniem bibliotek pedagogicznych, ale… jeszcze tylko kilka tygodni intensywnej pracy! Przed nami wnioski z ewaluacji wewnętrznej, podsumowanie pierwszego półrocza  wykonania budżetu i refleksja nad śródrocznymi wynikami naszej działalności statutowej. Wreszcie powracające jak bumerang pytanie o przygotowanie placówki do realizacji nowych zadań w zakresie wspomagania szkół i nauczycieli. Of...

Niezbędnik nauczyciela bibliotekarza

na początku czerwca 2015 roku pojawiła się na platformie Ośrodka Rozwoju Edukacji doskonaleniewsieci.pl zakładka „poradniki” a w niej zasoby pt. „Biblioteki pedagogiczne w nowym systemie doskonalenia nauczycieli”. To przestrzeń w której zgromadzono: wyselekcjonowane i uporządkowane w postaci 8 bloków tematycznych, zwanych modułami- materiały, adresowane do pracowników książnic pedagogicznych. Gro z nich jest pokłosiem konferencji i seminariów organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i efekt...

Książki naszych marzeń

26 maja 2015 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji tego programu http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-ksiazki-na...
  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →