Tematyka sieci - Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu)
1. Nazwa sieci Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu)
2. Grupa docelowa Dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz oświatowych gmin i powiatu
3. Program pracy sieci
Spotkanie 1
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Prezentacja poszczególnych szkół i krótkie omówienie tematów sieci dla nauczycieli na terenie powiatu.
3. Dyskusja na temat znaczenia spójności edukacyjnej.
4. Dyskusja na temat możliwych obszarów budowania spójności edukacyjnej, np. języki obce, wychowanie fizyczne uczniów, współpraca nauczycieli poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
5. Praca w grupach: określenie szans, zagrożeń i możliwości.
6. Praca w grupach: szukanie obszarów współpracy.
7. Planowanie wewnętrznej diagnozy zasobów szkoły do budowania spójności edukacyjnej.  
 • Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematów na kolejne zajęcia.
• Dzielenie się pomysłami, propozycjami rozwiązań w obszarze spójności edukacyjnej.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy i dyskusji.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z zarządzaniem oświatą na poziomie powiatu.
• Dyskusja na temat pomysłu budowania spójności edukacyjnej na poziomie powiatu. • Dyskusja na temat sieci dla nauczycieli na terenie powiatu.
• Dyskusja na temat wewnętrznej diagnozy szkoły dotyczącej jej zasobów do budowania spójności edukacyjnej.
• Ustalenie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zapisów raportu z diagnozy wewnątrzszkolnej. • Ustalenie jednorodnego szablonu dla prezentacji raportów.
• Wybór szkół, które dokonają prezentacji raportów z diagnozy. 
Materiały samokształceniowe
Scenariusz spotkania z koordynatorem
Przepisy prawa oświatowego i miejscowego
Oferty edukacyjne szkół z poprzednich lat
Ramowe plany nauczania z lat poprzednich  
Spotkanie 2
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Krótka prezentacja raportów z wewnętrznych diagnoz zasobów szkół do budowania spójności edukacyjnej (jedna prezentacja dla szkoły podstawowej, jedna dla gimnazjum i jedna dla szkoły ponadgimnazjalnej).
2. Praca w grupach: na bazie raportów z diagnoz określenie obszarów współpracy i wypracowanie kierunków dalszych działań.
3. Praca w grupach (projektowanie kolejnego roku szkolnego):
• zaprojektowanie i wypracowanie zasad funkcjonowania sieci nauczycielskich; obszary sieci przedmiotowych i problemowych (np. dla zadań wychowawczych, edukacji regionalnej, realizacji wspólnych projektów itp.);
• określenie liczby nauczycieli w sieci, tematyki, propozycje osobowe.  
• Jak wyżej oraz dalsza dyskusja o obszarach współpracy.
• Dyskusja na temat sieci nauczycielskich i zasad ich pracy.  
Materiały samokształceniowe
Scenariusz spotkania z koordynatorem
Raporty z wewnątrzszkolnej diagnozy zasobów szkoły do budowania spójności edukacyjnej  
Spotkanie 3
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Krótka prezentacja efektów pracy poszczególnych sieci nauczycielskich w konkretnych szkołach lub przedstawienie informacji, co dzieje się w poszczególnych sieciach.
2. Prezentacja propozycji ofert edukacyjnych poszczególnych szkół na kolejny rok szkolny.
3. Dyskusja nad propozycjami.
4. Praca w grupach: wypracowanie rozwiązań kompromisowych.  
• Jak wyżej oraz zamieszczenie na forum informacji o tym, co dzieje się w poszczególnych sieciach nauczycieli.
• Dyskusja na temat efektów pracy poszczególnych sieci lub informacji na ten temat.
• Dyskusja na temat ofert edukacyjnych poszczególnych szkół na nowy rok szkolny.
• Dyskusja wokół wypracowanego kompromisu związanego z ofertami szkół.  
Materiały samokształceniowe
Scenariusz spotkania z koordynatorem
Oferty edukacyjne poszczególnych szkół z poprzednich lat
Rozporządzenie MEN ws. ramowych planów nauczania
Szkolne plany nauczania poszczególnych szkół  
Spotkanie  4
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1 . Krótka prezentacja efektów pracy poszczególnych sieci nauczycieli lub przedstawienie informacji, co dzieje się w poszczególnych sieciach.
2. Praca w grupach: ustalenie propozycji ostatecznych ofert edukacyjnych na bazie rozwiązań kompromisowych.
3. Przygotowanie strategii negocjacyjnej do rozmów z organem prowadzącym oraz stworzenie zrębów koncepcji budowania spójności edukacyjnej na terenie powiatu. 
• Jak wyżej oraz dyskusja na temat strategii negocjacyjnej do rozmów z organami prowadzącymi oraz wokół zrębów koncepcji spójności.  
Materiały samokształceniowe
 Scenariusz spotkania z koordynatorem
Przykładowe strategie rozwoju oświaty na terenie powiatu (np. z lat ubiegłych, z innych powiatów) 
Spotkanie 5
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Krótka prezentacja efektów pracy poszczególnych sieci nauczycieli lub przedstawienie informacji, co dzieje się w poszczególnych sieciach.
2. Spotkanie z organami prowadzącymi.
3. Przedstawienie propozycji zmian zmierzających do budowania spójności edukacyjnej oraz dyskusja panelowa nad nimi.
4. Negocjacje.
5. Wypracowanie ostatecznych ofert zaakceptowanych przez organy prowadzące oraz wypracowanie innych elementów koncepcji spójności edukacyjnej.
6. Przygotowanie do rozpoczęcia prac nad arkuszami organizacyjnymi i do wprowadzenia zmian zawartych w uzgodnionej koncepcji spójności.  
Jak wyżej oraz dyskusja wokół uzgodnionej i zatwierdzonej koncepcji spójności edukacyjnej na terenie powiatu.  
Materiały samokształceniowe
 Scenariusz spotkania z koordynatorem
Koncepcja spójności edukacyjnej na terenie powiatu 

4. Załączniki
Zasoby sieci pilotażowych
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Wspieranie szkół i przedszkoli przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie Karina Bratborska POBIERZ
2. Notatka ze spotkania dyrektorów Jolanta Tersa POBIERZ
3. Założenia systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego (propozycja) S. Minta, K. Nowacka, A. Bielawska POBIERZ
4. Organizacja sieci do budowania spójności edukacyjnej na poziomie powiatu Jerzy Kosanowski POBIERZ

5. Rekomendacje Zakłada się, że w pierwszym roku zostanie przygotowana spójna oferta edukacyjna w zakresie nauczania języków obcych i wychowania fizycznego. W kolejnym roku funkcjonowania sieci warto skupić się na innych elementach wypracowanej koncepcji spójności, np. na wdrożeniu ustaleń pomiędzy matematykami czy polonistami szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (ewentualnie ustaleń pomiędzy nauczycielami szkoły podstawowej – gimnazjum i osobno: gimnazjum – szkoły ponadpodstawowej).