Tematyka sieci - Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego
1. Nazwa sieci Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego
2. Grupa docelowa Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
3. Program pracy sieci
 1. Integracja grupy
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Autoprezentacja uczestników.
2. Omówienie celów i założeń projektu
sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
3. Wymiana doświadczeń na temat zastosowania filmu na lekcjach języka polskiego,
w tym praca w grupach nad konkretnymi
problemami edukacyjnymi.
4. Warsztaty polonistyczne z wykorzystaniem
filmu lub jego fragmentu – przykład „dobrej
praktyki” (45-minutowa lekcja).
5. Omówienie warsztatów
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru
tematu na kolejne zajęcia.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi,
np. scenariuszami lekcji.
• Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do
rozmowy – praca z portalami internetowymi.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli
zbioru linków do zasobów internetowych
związanych z edukacją filmową.
• Dyskusja dotycząca ulubionych filmów
i innych tematów filmowych.
• Ustalenie na forum, kto z uczestników
sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne. 
Materiały samokształceniowe
Scenariusz spotkania z koordynatorem
Literatura:
• Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze.
Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla
nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej,
Warszawa 2010 (publikacja dostępna na
stronie: www.filmotekaszkolna.pl).
Filmowe i edukacyjne strony internetowe:
• www.edukacjafilmowa.pl
• www.filmpolski.pl
• www.polskaszkolafilmowa.pl
• www.akademiapolskiegofilmu.pl
• www.stopklatka.pl
• www.nina.gov.pl/edukacja
• ef.nhef.pl
• Pakiet Filmoteka Szkolna, Polski Instytut
Sztuki Filmowej, (www.filmotekaszkolna.pl).
• Pakiet EKRAN 2.0 Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej oraz Narodowy Instytut Audiowizualny (www.nina.gov.pl/edukacja/ninateka-edu).
 2. Film na lekcjach języka polskiego
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
 1. Warsztaty polonistyczne z wykorzystaniem
filmu lub jego fragmentu – przykład „dobrej
praktyki” (45-minutowa lekcja).
2. Omówienie warsztatów.
3. Prezentacja własnych doświadczeń
związanych z pracą z filmem na lekcjach –
jakie efekty edukacyjne można osiągnąć,
wykorzystując go jako pomoc dydaktyczną?
4. Praca w grupach nad konkretnym problemem edukacyjnym, np. jak wykorzystać
film A. Wajdy Pan Tadeuszprzy realizacji
tematu “Pan Tadeuszjako epopeja
narodowa”.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji i własnymi
doświadczeniami związanymi z edukacją
filmową.
• Wyszukiwanie ciekawych inspiracji do
rozmowy – praca z portalami internetowymi.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli
zbioru linków do zasobów internetowych
związanych z filmem.
• Dyskusja na temat roli filmu w edukacji.
• Ustalenie na forum kto z uczestników
sieci poprowadzi kolejne warsztaty polonistyczne. 
Materiały samokształceniowe
Scenariusz spotkania z koordynatorem
Literatura:
• Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze.
Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla
nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewskia-Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej,
Warszawa 2010 (publikacja dostępna na
stronie: www.filmotekaszkolna.pl).
• Pakiet Filmoteka Szkolna, Polski Instytut
Sztuki Filmowej (www.filmotekaszkolna.pl).
• Pakiet EKRAN 2.0 Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej oraz Narodowy Instytut Audiowizualny (www.nina.gov.pl/edukacja/ninateka-edu).
Filmowe i edukacyjne strony internetowe:
• www.nhef.pl
• www.filmotekaszkolna.pl
• www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna
Literatura:
• J. Wojnicka, O. Katafiasz, Słownik wiedzy
o filmie, Park, Bielsko-Biała 2005.
• T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy,
filmy, konteksty,Videograf II, Chorzów 2009.
• T. Lubelski, Ilustrowana historia kina
polskiego, Videograf II, Chorzów 2009.
Czasopisma filmowe:
• „Film”
• „Kino”
3. Szkolny DKF, czyli porozmawiajmy o filmie
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Warsztaty polonistyczne z wykorzystaniem
filmu lub fragmentu filmu – przykład „dobrej
praktyki” (45-minutowa lekcja).
2. Omówienie warsztatów
3. Spotkanie z ekspertem – nauczycielem
lub animatorem kultury mającym
doświadczenie w prowadzeniu DKF-u.
4. Bank pomysłów: jak stworzyć i zorganizować
szkolny DKF? 
• Jak wyżej oraz przedstawienie na forum
eksperta zaproszonego na następne
spotkanie.
• Dyskusja na forum na temat filmu, który
będzie analizowany z ekspertem. 
Materiały samokształceniowe
Scenariusz spotkania z koordynatorem
Literatura:
• Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze.
Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla
nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej,
Warszawa 2010 (publikacja dostępna na
stronie: www.filmotekaszkolna.pl).
• Anna Mirska-Czerwińska, Szkolny DKF
(publikacja dostępna na stronie www.ceo.
org.pl/filmotekaszkolna).
Strona internetowa Polskiej Federacji DKF:
www.pfdkf.pl
4. Analiza dzieła filmowego. Spotkanie z ekspertem
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Warsztaty: analiza i interpretacja dzieła
filmowego, przygotowana przez eksperta.
2. Omówienie warsztatów.
3. Dyskusja z ekspertem na temat analizowanego filmu.
• Jak wyżej oraz wymiana poglądów po
spotkaniu z ekspertem.
• Wybór filmu na następne spotkanie: organizowanie DKF (dyskusja na forum oraz
sonda internetowa).
• Dyskusja na forum na temat podziału
zadań na następne spotkanie. 
Materiały samokształceniowe
Scenariusz spotkania z ekspertem
Pozycje zaproponowane przez eksperta
5. Robimy nasz sieciowy DKF - "tylko dla orłów"
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Prelekcja przed projekcją filmu.
2. Projekcja wybranego filmu.
3. Dyskusja po projekcji filmu
• Dyskusja na forum po spotkaniu
sieciowego DKF.
• Rozmowa o przyszłości i planowanie
dalszych działań. 
Materiały samokształceniowe
Scenariusz spotkania z koordynatorem
Literatura:
• Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze.
Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla
nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg, Polski Instytut Sztuki Filmowej,
Warszawa 2010 (publikacja dostępna na
stronie: www.filmotekaszkolna.pl).
• Anna Mirska-Czerwińska, Szkolny DKF
(publikacja dostępna na stronie www.ceo.
org.pl/filmotekaszkolna).
Strona internetowa Polskiej Federacji DKF:
www.pfdkf.pl

4. Załączniki
Zasoby sieci pilotażowych
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Filmoteka szkolna - materiały pomocniczne red. Marianna Hajdukiewicz, Sylwia Żmiejewska-Kwiręg POBIERZ
2. Cele nauczania z wykorzystaniem Filmoteki Szkolnej - historia, szkoła ponadgimnazjalna Sylwia Żmijewska-Kwiręg POBIERZ
3. Cele nauczania z wykorzystaniem Filmoteki Szkolnej - wiedza o kulturze Barbara Bogucka POBIERZ
4. Edukacja filmowa w dydaktyce języka polskiego Dorota Gołębiowska, Danuta Górecka POBIERZ
5. Filmoteka Szkolna na zajęciach KOSS --- POBIERZ
6. Jak pracować z filmwem na zajęciach szkolnych? Beata Polanecka POBIERZ
7. Kompetencje kluczowe a Filmoteka Szkolna Barbara Bogucka POBIERZ
8. Pojęcie aktywności twórczej Renata Podkańska POBIERZ
9. Program edukacji filmowej dla szkół ponadpodstawowych --- POBIERZ
10. Typy analizy i interpretacji filmu Beata Polanecka POBIERZ
11. Cykl scenariuszy lekcyjnych z wiedzy o kulturze do działu film w oparciu o podręcznik "Człowiek - twórca kultury" Wydawnictwa Sentor Małgorzata Anusiak POBIERZ
12. Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego i historii Barbara Hardek, Anna Sokołowska POBIERZ
13. Sceariusz: Filmowa uczta dla erudytów, czyli „Imię róży” Jeana Jacquesa Annauda Anna Ryłek POBIERZ
14. Sceariusz: Portret trzech pokoleń mężczyzn w filmie „Mój rower” w reż. Piotra Trzaskalskiego Dorota Gołebiowska POBIERZ
15. Sceariusz: W jaki sposób bohaterowie filmu „Opowieści z Narnii” radzą sobie z trudnymi sytuacjami i wyzwaniami życia? Danuta Górecka POBIERZ
16. Sceariusz: Rodzina jako wartość Joanna Zabłocka-Skorek POBIERZ
17. Analiza roli muzyki w filmie Romana Polańskiego pt. „Pianista” Izabela Bucka POBIERZ
18. Prawa autorskie a film w bibliotece Barbara Hardek, Anna Sokołowska POBIERZ
19. Sceariusz: Społeczeństwo dawnych Słowian Alena Bazhko POBIERZ
20. Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej Krystyna Dzikowska POBIERZ

5. Rekomendacje W drugim roku funkcjonowania sieci warto skupić się na praktycznych działaniach – zajęciach warsztatowych. Propozycja działań na kolejny rok: warsztaty scenariuszowe, jak zrobić film krótkometrażowy w szkole, sztuka montażu, oprawa muzyczna filmu, Szkolny Festiwal Filmowy.