Publiczne oferty doskonalenia
Nazwa
Nr
1 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Oferta doskonalenia
2 Ocenianie kształtujące Oferta doskonalenia
3 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Oferta doskonalenia
4 Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się Oferta doskonalenia
5 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły Oferta doskonalenia
6 Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej Oferta doskonalenia
7 Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Oferta doskonalenia
8 Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Oferta doskonalenia
9 Budowa koncepcji pracy szkoły Oferta doskonalenia
10 Praca z uczniem młodszym Oferta doskonalenia
1 2 3