Samouczki przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej stanowią odpowiedź na zmiany otaczającej nas rzeczywistości, od rozwoju technicznego, przez dynamikę kulturową XXI w., po nowe rozwiązania legislacyjne. Z uwzględnieniem powyższego opracowano zestaw kursów dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać swój warsztat pracy w założeniu, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą, a nawet powinny, służyć realizacji procesu uczenia i uczenia się jaki zachodzi między nauczycielami i ich uczniami.

Prawo autorskie Otwarte zasoby edukacyjne
Celem samouczka jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zasad prawa autorskiego, przydatnej w pracy nauczycielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dozwolonego użytku edukacyjnego.

>> ZOBACZ<<

  Celem samouczka jest przekazanie umiejętności wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania i dzielenia się zasobami w sieci. 

>> ZOBACZ<< 

 
Mapa myśli Filmy
Celem tego samouczka jest pokazanie możliwości szerokiego zastosowania map myśli w nauczaniu. Można posługiwać się tym narzędziem również w wersji TIK - w formie licznych programów i aplikacji. 

>> ZOBACZ<<

  Celem samouczka jest przekazanie wiedzy i umiejętności, jak wykorzystywać aplikacje do tworzenia filmów w działaniach edukacyjnych. 

>> ZOBACZ<<

 
Blogi Książki i komiksy
Celem tego samouczka jest pokazanie możliwości wykorzystania blogów w edukacji i zachęcenie do blogowania. 

>> ZOBACZ<<

  Celem tego samouczka jest zachęcenie nauczycieli do używania opowieści na swoich lekcjach, a także pokazanie użytkownikom, jak tworzyć własne ksiązki, komiksy i bajki. 

>> ZOBACZ<<

 
Prezentacje multimedialne Praca w chmurze  
Z samouczka użytkownik dowie się, jak stosować prezentacje i ikonografiki w pracy z uczniami, a także którą dlaczego wybrać. 

>> ZOBACZ<<

  Celem samouczka jest przekazanie użytkownikom wiedzy co to jest chmura, na czym polega praca w chmurze i przy pomocy jakich aplikacji można korzystać z tej wygodnej metody. 

>> ZOBACZ<<

 
Zespoły wymiany doświadczeń   Praca metodą projektu  
Celem samouczka jest omówienie idei tworzenia zespołów wymiany doświadczeń w programie Aktywna Edukacja oraz pokazanie korzyści wynikającej ze współpracy nauczycieli. 

>> ZOBACZ<<

Celem tego samouczka jest wsparcie nauczyciela na róznych etapach realizacji projektu oraz przedstawienie mu konkretnych pomysłów i narzędzi o szerokim zastosowaniu. 

>> ZOBACZ<<

Publikacje    
Celem samouczka jest zachęcenie nauczycieli (i nie tylko) do skorzystania z teorii i dobrych praktyk zawartych książkach wydanych w programie Aktywna edukacja. 

>> ZOBACZ<<

Wszystkie powyższe samouczki zostały opracowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizatora projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.