Teraz przystąpisz do wypełnienia ankiety
Ankieta o zasobach i potrzebach poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Celem przeprowadzenia niniejszej ankiety jest rozeznanie się, jakie narzędzia funkcjonują w poradni oraz na jakie jest zapotrzebowanie.

Uprzejmie prosimy Dyrektora Poradni lub Osobę przez niego upoważnioną o dokładne przeczytanie ankiety

i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.