Przedstawiamy do Państwa dyspozycji wykaz ponad 60 źródeł otwartych zasobów edukacyjnych. Mamy nadzieję, że te - udostępniane na wolnych licencjach - materiały staną się przydatnym wspomożeniem procesów edukacyjnych, lekcyjnych i pozalekcyjnych, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą.
Jesteśmy także otwarci na rozbudowywanie zbioru, jeśli wiedzą Państwo o jakimś źródle, które warto umieścić w poniższym wykazie - prosimy o zaanonsowanie go nam.

Lp.

Nazwa

Adres

1.

AMUR - Adam Mickiewicz University Repository

https://repozytorium.amu.edu.pl

AMUR - Adam Mickiewicz University Repository jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

2.

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://www.apd.uj.edu.pl

-

- -

3.

ART-Dok Polska

http://www.art-dok.pl

ART-Dok Polska jest częścią największego na świecie cyfrowego repozytorium historii sztuki ART-Dok prowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Heidelbergu. Baza oferuje możliwość publikowania prac w Internecie według zasad Open Access (wolnego dostępu), który gwarantuje dotarcie do większej liczby czytelników oraz podwyższa poziom cytowania. Kolekcja obejmuje ponad tysiąc publikacji (ok. 65 tys. stron), w tym wybrane polskie czasopisma naukowe z historii sztuki.

4.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Karta

http://dlibra.karta.org.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa to miejsce prezentacji w formie zdigitalizowanej najbardziej wartościowych zbiorów archiwalnych Ośrodka KARTA. W Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA zostały udostępnione zdigitalizowane dokumenty źródłowe pochodzące ze zbiorów programu „Indeks Represjonowanych”. Program ten był realizowany przez KARTĘ w latach 1988-2013 i stawiał sobie za cel imienne udokumentowanie ofiar represji sowieckich na obywatelach II Rzeczypospolitej.

5.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

Stworzenie Biblioteki Cyfrowej jest nową inicjatywą podjętą przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu zmierzającą do zachowania i popularyzacji bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego zawartego w jej zbiorach. Umożliwia ona dostęp do cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych.

6.

Biblioteka Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej

http://dlibra.karta.org.pl/catl/dlibra

Projekt Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej prowadzony jest przez Ośrodek KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) Projekt zakłada, że biblioteki gminne staną się podstawą funkcjonowania społecznych archiwów historycznych, które będą przestrzenią aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast do ocalania i upowszechniania lokalnej historii i tradycji. Biblioteki zbierają, opracowują i digitalizują lokalne zdjęcia, pamiątki, korespondencję, dokumenty osobiste. Każda biblioteka posiada stronę w domencie archiwa.org, na której prezentuje katalog swoich zbiorów w postaci zaopatrzonych w metadane miniaturek.

7.

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych

http://cbdu.id.uw.edu.pl

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku (dalej: CBDU) zawiera możliwie wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki. Zostały one zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku” zawierającej opisy prawie 2 tys. jednostek bibliograficznych. Skany prezentowane w CBDU zostały wykonane z mikrofilmów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, co było możliwe dzięki uprzejmości Dyrekcji tej biblioteki.

8.

Cyfrowe Archiwum "Znaku"

http://www.miesiecznik.znak.com.pl/archiwumcyfrowe.html

Zakończyliśmy pracę nad digitalizacją wszystkich archiwalnych numerów „Znaku” z lat 1946–2006. Na naszych stronach mogą Państwo teraz przeczytać każdy tekst, który w tym czasie ukazał się na łamach „Znaku”. To jedno z największych tego typu przedsięwzięć w polskiej prasie – archiwum „Znaku” liczy ponad sto tysięcy stron i gromadzi teksty najwybitniejszych polskich autorów drugiej połowy XX wieku. W dobie PRL miesięcznik „Znak” był jednym z najważniejszych pism, w których ścierały się poglądy członków ówczesnej opozycji demokratycznej.

9.

Cyfrowy Dolny Śląsk

http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra

Cyfrowy Dolny Śląsk jest efektem współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych. Celem uczestników projektu, współtworzących zasób Cyfrowego Dolnego Śląska jest prezentacja na wspólnej platformie cyfrowej, elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

10.

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra

Z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO) Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej przekształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową (DBC), stając się środowiskową biblioteką otwartą na współpracę z bibliotekami w całym regionie. 20 grudnia 2006 roku powstało Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. W DBC, gdzie przeważają książki, znajduje się różnorodny, interesujący i systematycznie powiększany zbiór cyfrowy.

11.

Edukacja Medialna

http://edukacjamedialna.edu.pl

Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach. Tworzymy pierwszy kompletny program do prowadzenia edukacji medialnej w Polsce. Materiały powstały na bazie Katalogu kompetencji opracowanego w ramach projektu Cyfrowa Przyszłość. Obecnie serwis zawiera ponad 150 lekcji dla starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Pracujemy nad uzupełnieniem zasobów o materiały dla nauczania początkowego (kl. 1-3) oraz przedszkoli.

12.

E-kolekcja czasopism polskich

http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html

Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów czasopism polskich, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową.

13.

E-naukowiec

http://e-naukowiec.eu

Serwis e-naukowiec.eu jest dziełem badaczy tworzących portal: Wiedza i Edukacja. Stworzyliśmy e-naukowca, aby był platformą do udostępniania i promowania książek naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych z różnych dyscyplin wiedzy. E-booki, które wydajemy ukazują się na licencji Creative Commons i są dostępne dla każdego czytelnika bez żadnych ograniczeń. Dbamy o najwyższe standardy publikacji. Wydawane u nas e-booki są recenzowane, a dodatkowo mogą być komentowane i oceniane na blogu przez samych internautów. E-naukowiec służy również do promocji i odpowiedniego pozycjonowania poszczególnych e-boków w sieci. Dokładamy starań, aby wydawane u nas książki były widoczne w Internecie oraz pobudzały do dyskusji i polemik . Działamy na rzecz ściślejszego powiązania nauki ze społeczeństwem.

14.

Encyklopedia PWN

http://encyklopedia.pwn.pl

-

- -

15.

Fizyka Wobec Wyzwań XXI Wieku

https://brain.fuw.edu.pl/edu/

-

- -

16.

Gry i zabawy - bank pomysłów na ciekawy przerywnik

http://zabawy.zielonagrupa.pl/

Głównym założeniem tej strony jest przedstawienie wartościowych i przydatnych dla każdego animatora, nauczyciela, instruktora zestawu gier i zabaw. Każda gra to przerywnik, który można dowolnie modyfikować do swoich potrzeb.

17.

Khan Academy

http://edukacjaprzyszlosci.pl

Bezpłatne światowej klasy edukacja dla każdego, w dowolnym miejscu. Khan Academy jest organizacją non-profit, której celem jest zmiana edukacji na lepszą poprzez zapewnienie swobodnego dostepu do światowej klasy edukacji wszędzie i każdemu. Wszystkie zasoby witryny są dostępne dla każdego.

18.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

http://kpbc.umk.pl/dlibra

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) jest projektem realizowanym przez instytucje współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. I faza projektu (lata 2004-2006) była realizowana ze wsparciem funduszy europejskich, aktualnie biblioteki regionu rozwijają zasoby samodzielnie. Celem tworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Bibliotekarze realizują ten zamiar przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym dotarcia do zasobów wiedzy oraz cennych zabytków kultury piśmienniczej.

19.

Laboratorium Dźwięków

http://www.labdzwiekow.pl/

Laboratorium Dźwięków jest pilotażowym projektem, którego celem jest stworzenie ścieżki programowej z obszaru edukacji artystycznej. Laboratorium, jako miejsce pokazujące możliwości, rozbudzające zainteresowania, uwrażliwiające muzycznie i przygotowujące do dalszej edukacji artystycznej. Chcemy stworzyć przestrzeń do niczym nieskrępowanego eksperymentowania, próbowania, doświadczania i zabawy z szeroko rozumianym dźwiękiem.

20.

Liternet

http://liternet.pl

Serwis Liternet.pl jest platformą komunikacji autorów z czytelnikami. Pojawił się w sieci 19 kwietnia 2010, w ósmą rocznicę krakowskiej sesji literaturoznawczej, na której to pierwszy raz oficjalnie został użyty termin: „liternet”.

21.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa we Wrotach Małopolski

http://mbc.malopolska.pl/dlibra

Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski (książki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa. MBC to rezultat wspólnych działań władz Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

22.

Modułowy Elektroniczny Podręcznik Edukacji Globalnej: e-globalna

http://www.e-globalna.edu.pl/index.php

E-globalna jest: bazą wyselekcjonowanych materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej; zbiorem zasobów edukacyjnych opracowanych przez polskie organizacje pozarządowe, udostępnianych na otwartej licencji CC; narzędziem, które umożliwia wygodne i szybkie tworzenie zestawu materiałów wspierających prowadzenie zajęć z zakresu edukacji globalnej i międzykulturowej.

23.

Muzeum Dźwięku

http://www.instrumentyludowe.pl/pl/

W naszym projekcie dawne instrumenty ludowe o wdzięcznych nazwach takich jak: gadułka, sarangi, suka mielecka, bandoneon, i in. ożyją w rękach profesjonalnych muzyków. Utrwalone dźwięki umożliwią stworzenie BANKU BRZMIEŃ. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, czułych na ruch sterowników możliwe będzie tworzenie oryginalnych aranżacji.

24.

Narodowe Archiuwm Cyfrowe

http://www.audiovis.nac.gov.pl

W prototypie Zbiorów NAC on-line – audiovis, użytkownik znajdzie blisko 110 tysięcy fotografii oraz około 15 tysięcy opisów nagrań. Ilość obiektów dostępnych on-line będzie się zwiększać wraz z postępem digitalizacji zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

25.

OpenStreet Map

http://www.openstreetmap.org/

OpenStreetMap to mapa świata. Jest tworzona przez społeczność dodającą dane o drogach, ścieżkach, kawiarniach, dworcach i wielu innych, na całym świecie, i z możliwością użycia pod otwartą licencją.

26.

Otwarta Zachęta

http://otwartazacheta.pl

Portal prezentujący zasoby Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki, takie jak dzieła z kolekcji, materiały edukacyjne, dokumentacje wystaw i wernisaży, wybrane teksty z katalogów i gazet towarzyszących wystawom, a także filmy.

27.

Otwórz książkę

http://otworzksiazke.pl

"Otwórz Książkę" to cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. Chcemy z pomocą nowych technologii zwiększyć dostępność publikacji naukowych. Projekt „Otwórz Książkę” jest prowadzony przez Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).

28.

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

http://pbc.biaman.pl/dlibra

Podlaska Biblioteka Cyfrowa jest projektem realizowanym przez Konsorcjum Biblioteki Naukowe Miasta Białegostoku. Inicjatywa powstania PBC jest niezwykle pomocna w nowoczesnym procesie kształcenia i rozwoju środowisk akademickich, mieszkańców województwa podlaskiego oraz pozwala zachować dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń. Dobór materiałów odbywa się na podstawie oceny merytorycznej przeprowadzanej w poszczególnych Instytucjach z uwzględnieniem prawa autorskiego.

29.

Polona

http://www.polona.pl

Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem pozwalającym na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej. Pozwoli również prezentować zbiory innych instytucji kultury.

30.

Polska Biblioteka Internetowa

http://www.pbi.edu.pl/index.html

Zasadniczym celem powołania PBI jest wyrównanie szans dostępu do różnorodnych publikacji wydanych dotychczas w języku polskim osobom pochodzącym z małych miast, wsi, czy innych regionów oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych, gdzie komputer z łączem do Internetu może być jedyną szansą kontaktu ze zdobyczami literatury i kultury.

31.

Portal Edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej

http://pamiec.pl/

Działalność edukacyjna IPN ma na celu kształcenie historyczne Polaków oraz upowszechnianie w różnych formach wiedzy o najnowszej historii Polski. W ofercie skierowanej do środowisk szkolnych (także polonijnych) znajdują się m.in. projekty edukacyjne, lekcje, wykłady, warsztaty, konkursy, rajdy, pokazy filmowe i propozycje doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Wiele propozycji skierowanych do ogółu społeczeństwa, np. wystawy, wykłady otwarte czy prezentacje książek.

32.

Przedsiębiorczość dla Ambitnych

http://www.cieslik.edu.pl/index.php/ida/3/

Przedsiębiorczość dla ambitnych to Portal edukacyjno-doradczy. Ma on na celu wspieranie różnorodnych inicjatyw przedsiębiorczych, zwłaszcza tych kreatywnych, innowacyjnych i nastawionych na rozwój, także poprzez aktywne wychodzenie na rynki międzynarodowe. Przejawem przedsiębiorczej orientacji są także działania na rzecz przyspieszenia rozwoju małych, rodzinnych firm, związanych zwłaszcza z wejściem do rodzinnego biznesu dobrze wykształconych następców.

33.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

http://depot.ceon.pl

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.

34.

Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl

Serwis Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej uruchomiliśmy 21 marca 2012 r. Powstaliśmy, by cyfrowo zabezpieczać, archiwizować i upowszechniać narodowe dziedzictwo kinematograficzne. Głównymi kryteriami przy wyborze tytułów przeznaczonych do digitalizacji są wiek i stopień zniszczenia negatywów. Dzięki digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej materiałów filmowych w wysokich parametrach (2K/4K) ograniczamy korzystanie z analogowych materiałów archiwalnych i umożliwiamy Filmotece dysponowanie kopiami cyfrowymi doskonałej jakości.

35.

Repozytorium Cyfrowe Instytutu Historii PAN

http://rcin.org.pl/ihpan/dlibra

Głównym założeniem projektu jest utworzenie ponadregionalnego i multidyscypinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

36.

Repozytorium ENY Politechnika Wrocławska

http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl

-

- -

37.

Repozytorium Instytucjonalne Wyższej Szkoły Biznesu

http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/

Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi systemami informacji naukowej.

38.

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.

39.

Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego

https://depotuw.ceon.pl/

Celem Repozytorium jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego naszego uniwersytetu.
Zaczynamy od stworzenia kolekcji doktoratów, ale przyszłości rozszerzymy ofertę Repozytorium o artykuły, książki, materiały konferencyjne i dydaktyczne.

40.

Reppozytorium Politechniki Krakowskiej

http://suw.biblos.pk.edu.pl/

Jest instytucjonalnym cyfrowym archiwum zasobów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością Politechniki Krakowskiej. Gromadzi materiały, których autorami są pracownicy i studenci PK lub, których wydawcą jest PK oraz cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej: artykuły z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty naukowe, sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, materiały i prezentacje konferencyjne, materiały do zajęć dydaktycznych oraz materiały dotyczące jednostek PK.

41.

RUM@K - Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

http://repozytorium.umk.pl

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. Jego celem jest promowanie dorobku naukowego, badań prowadzonych na toruńskim uniwersytecie oraz wspomaganie dydaktyki. Repozytorium zawiera artykuły naukowe, sprawozdania, preprinty, raporty, materiały konferencyjne, dydaktyczne itp. Zasób zorganizowany jest wokół zespołów, które odpowiadają wydziałom i innym jednostkom uczelni.

42.

Scholaris

http://scholaris.pl

Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Materiały dostępne na portalu są zgodne z nową podstawą programową i kompatybilne ze wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami. Portal ma na celu wsparcie nauczycieli w przygotowaniu ciekawych, często interaktywnych zajęć poprzez dostarczenie im gotowych i sprawdzonych materiałów edukacyjnych. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

43.

Słownik Języka Polskiego

http://sjp.pwn.pl

Ten słownik to rodzaj leksykonu z krótkimi definicjami, dużą liczbą znaczeń i wyrazów pochodnych, które nie wymagają samodzielnych definicji. Można powiedzieć, że jest to „słownik pierwszego kontaktu”, dostarczający podstawowych informacji, do których dzięki niemu można szybko dotrzeć. Bardziej szczegółowych informacji można poszukać w innych źródłach, bardziej specjalistycznych, np. w encyklopediach czy innych słownikach.

44.

Słownik Ortograficzny

http://so.pwn.pl

Słownik zawiera około 140 000 haseł – zarówno wyrazów polskich, jak i wyrazów obcych używanych w polszczyźnie, w tym znaczną liczbę nazw własnych, zwłaszcza miejscowych i osobowych. Słownik podaje też formy odmiany wyrazów i zalecane miejsca dzielenia słów na granicy wierszy. Formy równorzędne łączone są skrótem a. (=albo), formy nierównorzędne zaś skrótem zob. (=zobacz), który prowadzi do formy zalecanej. Rzadkie formy fleksyjne podano w nawiasie. Uzupełnieniem słownika są zasady pisowni i interpunkcji oraz aneks z najnowszymi zmianami w ortografii. Podane przy hasłach odsyłacze prowadzą do stron z odpowiednią zasadą ortograficzną.

45.

Swerwis Wolnych i Otwartych Implementacji

http://e-swoi.pl/

SWOI zakłada wypracowanie efektywnych zmian w zakresie metod nauczania na zajęciach informatyczno – technicznych (infotechnicznych) w szkołach.

46.

Sztuka 24h

http://sztuka24h.edu.pl/

Portal edukacyjny SZTUKA24H to udostępniana w Internecie baza materiałów edukacyjnych dotyczących sztuki współczesnej. Chcemy dzielić się doświadczeniami i wiedzą, które gromadzimy dzięki organizowanym w Bunkrze Sztuki wystawom i projektom. Naszym głównym celem jest stworzenie portalu, który stanie się platformą swobodnej wymiany myśli pomiędzy twórcami a odbiorcami kultury.

47.

Ściśle Ciekawa Lekcja

http://lesson.org.pl/

Program "Ściśle fajna lekcja" łączy działania Fundacji Partners Polska i jej partnerów skierowane na wyrównywanie dostępu do nowoczesnej, otwartej edukacji, służącej przyśpieszeniu rozwoju społecznego, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz tworzeniu międzynarodowego środowiska osób, które pragną zmieniać świat edukacji. Naszym celem jest zwiększanie szans na rozwój i poprawę warunków życia młodych ludzi poprzez modernizację oświaty. Przekazujemy więc nowoczesne narzędzia edukacyjne, które będąc innowacyjne, są w pełni dostępne dla wszystkich szkół i nauczycieli, bez względu na stopień ich zamożności oraz region świata, w jakim się znajdują.

48.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

http://www.sbc.org.pl/dlibra/

Śląska Biblioteka Cyfrowa została utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w dniu 20 lipca 2006 r. Celem działania ŚBC jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

49.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

http://www.sbc.org.pl/dlibra

Celem działania ŚBC jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

50.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką).

51.

Wikibooks

http://pl.wikibooks.org/wiki/

Serwis wolnych podręczników, które każdy może tworzyć.

52.

Wikicytaty

http://pl.wikiquote.org/wiki/Strona_główna

Ten projekt gromadzi cytaty, sentencje i maksymy.

 

53.

Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/Strona_główna

Repozytorium wolnych multimediów, które każdy może tworzyć.

54.

Wikipedia

http://pl.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia to wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii.

55.

Wikisłownik

http://pl.wiktionary.org/wiki/

Wikisłownik stawia sobie za cel opisanie wszystkich języków świata, istniejących i martwych. Tam, gdzie zwykłe słowniki poprzestają na podaniu znaczenia, my mamy zamiar podawać więcej: wymowę słowa, inne słowa o podobnym lub przeciwnym znaczeniu, uwagi dotyczące użycia słowa i pełne zdania będące przykładami użycia. Wikisłownik chce też być słownikiem multimedialnym i wykorzystywać najnowsze technologie. W naszych hasłach znajdują się ilustracje, a także nagrania wymowy, które można odsłuchać z przeglądarki lub ściągnąć na dysk.

56.

Wikispecies

http://species.wikimedia.org/wiki/

Aktualizowane repozytorium taskonomii.

 

57.

Wikiźródła

http://pl.wikisource.org/wiki/

Wikiźródła to społeczny projekt, którego celem jest utworzenie wolnego repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki. Gromadzimy i przechowujemy tutaj w postaci cyfrowej wcześniej opublikowane teksty (np. utwory literackie).

58.

Włącz Polskę

http://wlaczpolske.pl

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” to zbiór zasobów edukacyjnych stworzonych do budowy podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie. Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, jest narzędziem pozwalającym tworzyć zindywidualizowane zestawy treści dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka polskiego uczniów. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski.

59.

Wolne i otwarte oprogramowanie dla szkół

http://wioowszkole.org/

Wolne i Otwarte Oprogramowanie umożliwia darmowe użytkowanie zróżnicowanych, a przy tym przyjaznych użytkownikowi narzędzi, które można swobodne kopiować, używać i przekazywać innym. Nauczyciel i uczeń korzystają z tego samego oprogramowania, przy czym nie są ograniczeni do jednego środowiska pracy. Systemy linuksowe nie zwiększają znacząco swoich wymagań sprzętowych, dzięki czemu mogą być instalowane na starszych komputerach, co pozwala zaoszczędzić środki finansowe.

60.

Wolne Lektury

http://wolnelektury.pl

Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska realizowany pro publico bono, we współpracy z Biblioteką Narodową, Biblioteką Ślaską oraz Biblioteką Elbląską pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W Komitecie Honorowym Wolnych Lektur zasiadają: prof. Maria Janion, prof. Grażyna Borkowska, prof. Przemysław Czapliński, prof. Mieczysław Dąbrowski, prof. Ewa Kraskowska, prof. Małgorzata Czermińska, prof. Jerzy Jarzębski i prof. Piotr Śliwiński.

61.

Zabawnik

http://zabawnik.org

Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi systemami informacji naukowej.

62.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Celem biblioteki wirtualnej jest jej powszechność i dostępność.