Informujemy, że platforma Doskonaleniewsieci.pl jest narzędziem w wersji beta – tj. rozwojowej. To oznacza, że mogą pojawiać się błędy w działaniu udostępnionych funkcjonalności. Prosimy o zgłaszanie wykrytych przez Państwa błędów i nieprawidłowości.   

Które funkcje mogą sprawiać problemy?

Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie funkcjonalności platformy, wraz z informacją - w jakim stadium cyklu życia aplikacji się znajdują:

STABILNA – dana funkcjonalność została udostępniona wraz z wszelkimi przewidzianymi dla niej opcjami, jest w pełni gotowa do użytkowania. Nie są obecnie prowadzone prace nad rozszerzaniem jej możliwości.
BETA – funkcjonalność w tej wersji została już udostępniona Użytkownikom, jako narzędzie rozwojowe. Jest to niezbędne by ocenić poziom jej użyteczności, a także odkryć mogące się pojawiać błędy w jej funkcjonowaniu. Jest to najbardziej aktywna faza, w trakcie której może dochodzić do zmian w działaniu danej funkcjonalności. Okresowo wprowadzane mogą być także rozszerzenia w działaniu i zmiany w sposobie użytkowania.

ALFA – znajdująca się w tej fazie funkcjonalność, jest już zainstalowana na platformie, nie jest jednak dostępna użytkownikom.  Poddawana jest testom wewnętrznym przez administrację systemu,  projektowane są rozszerzenia możliwości. Funkcjonalność oczekuje na przejście do fazy beta, w której zostanie przekazana do testowania Użytkownikom .

Tabela nie zawiera części funkcji, które są projektowane lub znajdują się w fazie koncepcyjnej.

FUNKCJONALNOŚCI

STABILNA

BETA

ALFA

Co się dzieje…

X

 

 

Kalendarz

X

 

Historia logowania

X

Test komputera

X

 

 

Moje dokumenty

X

 

 

Przeglądanie użytkowników

X

 

Role użytkowników

X

Specjalizacje

X

Szkolenia asynchroniczne

X

 

Blogi

X

 

Żądanie publikacji artykułu

X

 

Newsletter

X

 

 

Sieci współpracy*

X

 

 

* - sesje sieci

X

 

Grupy dyskusyjne

X

 

Ankiety i testy

X

 

Poczta wewnętrzna

X

 

Oferty doskonalenia

X

 

Roczne plany wspomagania

X

 

 

Jak zgłaszać znalezione błędy?

Zgłoszenia błędów można wysyłać drogą elektroniczną na dwa sposoby: przez formularz kontaktowy znajdujący się w menu strony głównej (Kontakt) wybierając kategorię „Pytanie techniczne” lub pisząc na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać – w miarę możliwości i posiadanych informacji:

  • Login użytkownika, który stwierdził błąd (jeśli podczas wystąpienia błędu było się zalogowanym, w przeciwnym razie prosimy również o zaznaczenie faktu niezalogowania)
  • Dokładną datę lub przybliżony przedział czasowy (by móc zweryfikować czy zgłaszany problem nastąpił przed ostatnią aktualizacją systemu)
  • Nazwę używanej przeglądarki internetowej wraz z wersją (np.: Firefox 13.01)
  • Możliwie dokładny opis błędu

W opisie błędu prosimy o zwrócenie uwagi na:

- okoliczności, w jakich miała miejsce usterka, np.: znaczną liczbę osób podczas sesji sieci lub niedostępność danej funkcji przy próbie przejścia z konkretnego miejsca na stronie, mimo iż funkcja działa jeśli wchodzi się do niej inaczej etc;

- efekt – np.: zacinanie się, komunikat błędu (prosimy o skopiowanie i załączenie treści lub zrzutu ekranu) etc.

Ponadto, przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o wykonanie testu komputera (http://doskonaleniewsieci.pl/TestKomputera.aspx ) i zaznaczenie w wiadomości, jeśli któryś test nie wypadł pomyślnie.