Platforma internetowa Doskonalenie w sieci jest narzędziem przygotowanym dla realizacji procesów doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół. Powstała w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół platforma jest udostępniana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla wszystkich placówek systemu oświaty w celu realizacji nieodpłatnych działań zmierzających do podnoszenia jakości pracy polskich szkół i przedszkoli.

Lata 2013 – 2015 to proces nieustannego rozbudowywania i ulepszania platformy po to, by jeszcze lepiej mogła służyć osiąganiu celów Użytkowników platformy – przedstawicieli systemu wsparcia, dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli.

Obecnie na platformie publikowane są:

 • oferty doskonalenia;
 • sieci współpracy i samokształcenia;
 • dobre praktyki wspomagania;
 • blogi Użytkowników;
 • fora i grupy dyskusyjne;
 • repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych.
 • materiały filmowe, zarówno wykłady jak i dobre praktyki;
 • publikacje merytoryczne i raporty;
 • ankiety i kursy e-learning.

Poczta wewnętrzna i fora pozwalają na komunikację wewnątrz platformy bez mała 20 tysięcy Użytkowników. Wszyscy oni, zależnie od pełnionej roli, mają dostęp do publikowanych na platformie informacji, biuletynów, projektowania i udziału w szkoleniach asynchronicznych, prowadzenia i czytania blogów, dzielenia się plikami – kilka tysięcy materiałów (!), publikacji artykułów i inne.

Platforma jest zarówno narzędziem wspomagania pracy szkoły – od momentu diagnozy, przez planowanie i realizację, aż do podsumowania procesu, jak i pozwala na prowadzenie nań pracy sieci wsparcia i samokształcenia.


Jak założyć sieć współpracy i samokształcenia...

… w ramach wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

 1. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej zakłada sieci współpracy i samokształcenia.
 3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej wyznacza koordynatorów sieci (przypisuje im rolę administratora dla poszczególnych utworzonych sieci).

... w ramach wspomagania organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną?

... w ramach działań placówki doskonalenia nauczycieli?

Jak zaplanować wspomaganie szkoły (RPW)...

… w ramach wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

 1. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej tworzy puste projekty RPW dla szkół uczestniczących w doskonaleniu.
 3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej nadaje dla animatorów uprawnienia administratora do utworzonych projektów RPW.

... w ramach wspomagania organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną?

... w ramach działań placówki doskonalenia nauczycieli?

Powiązane dokumenty:
Załączniki:
instyt_form (0,9MB) pobierz
Artykuł nie jest opublikowany
 

Sieci prowadzone w ramach projektów powiatowych mogą kontynuować działalność po zakończeniu projektu.

Jeżeli koordynator Państwa sieci, kończy współpracę z powiatem nie musi oznaczać to końca funkcjonowania sieci na platformie doskonaleniewsieci.pl. Wystarczy, że uczestnicy sieci wybiorą nowego koordynatora (na przykład spośród użytkowników sieci). Całość przebiega w trzech krokach. Kontynuacja zadania wynika z potrzeb uczestników i nie będzie finansowania z ze środków UE oraz ORE.

Jak zastąpić odchodzącego koordynatora sieci?
 1. Uczestnicy sieci wybierają spośród siebie nowego koordynatora
 2. Nowy koordynator przesyła na adres wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza – załącznik poniżej.
 3. Administracja platformy przekazuje stosowne uprawnienia do prowadzenia sieci wskazanej osobie.

 

Załączniki:
wniosek (0,1MB) pobierz