Data publikacji:  2020-07-31  Kategoria:  Aktualności

Projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Nr konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

Okres realizacji: 01.08.2018-30.06.2020

169 szkół, przedszkoli z woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego objętych wsparciem przeszkolonych trenerów oświaty określonym mianem Liderów Wspomagania.

Lider projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – biuro w Bydgoszczy

Partner projektu: Gmina Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

Autor: Anna Jurewicz