Data publikacji:  2015-04-02  Kategoria:  kwiecień 2015
W dniach 25 – 26 marca 2015 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, odbyła się coroczna Konferencja dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Uczestnicy przedstawiali przygotowania swoich instytucji do nowych zadań związanych ze wspomaganiem, a także zastanawiali się nad czynnikami, które warunkują skuteczne działania w tym obszarze.

Dyrektorzy, omawiając zagadnienia związane ze wspomaganiem pracy szkół, zwracali przede wszystkim uwagę na ogromne zróżnicowanie w organizacji i funkcjonowaniu placówek (kadra, zasoby, współpraca z innymi instytucjami wsparcia). Podkreślali znaczenie uelastycznienia przepisów prawnych, wynikających z wniosków pilotażu projektów powiatowych, które pozwolą na efektywne wywiązywanie się z nałożonych zadań także. Dyrektorzy mówili o znacznym wzmocnieniu kompetencji pracowników bibliotek pedagogicznych dzięki organizowanym szkoleniom, głównie w zakresie zadań wynikających ze zmian systemu doskonalenia oraz pracy z dorosłymi i umiejętności trenerskich, a także deklarowali dalszą potrzebę wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji dyrektorów i pracowników.

 
Jednym z głównych zagadnień, nad którymi debatowali dyrektorzy bibliotek pedagogicznych, były sposoby docierania do szkół z ofertą swojej placówki. W trakcie zajęć warsztatowych, pod okiem profesjonalisty, uczestnicy zastawiali się jak to zrobić skutecznie – zrealizować potrzeby i oczekiwania szkoły, zainteresować dyrektora i nauczycieli swoją propozycją i jak najpełniej wykorzystać zasoby biblioteki oraz kompetencje pracowników.
 
W trakcie spotkania zostały zaprezentowane programy, które mogą służyć uatrakcyjnieniu oferty biblioteki, w zakresie współpracy ze szkołami. Magdalena Fells z polskiego biura Eurydice, przedstawiła raporty międzynarodowe i zwróciła uwagę na możliwości ich wykorzystania w zaspakajaniu potrzeb informacyjnych dyrektorów szkół i nauczycieli, przypomniała także że FRSE jest obecnie wydawcą znanego od lat czasopisma Języki Obce w Szkole. Kolejny pomysł na wzbogacenie oferty biblioteki pedagogicznej przywołała Anna Mirska-Czerwińska, koordynatorka prowadzonej w Centrum Edukacji Obywatelskiej akcji Czytam sobie w bibliotece. Jak można realizować działania w obszarze rozwijania czytelnictwa proponowała dyrektorom Irena Koźmińska – prezes Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.
 
W końcowej części konferencji uczestnicy poznali zamierzenia MEN związane z przygotowaniem programów dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych, możliwości włączenia się w proces przygotowania uczniów i nauczycieli do korzystania z e-podręczników, a także poznali założenia nowego programu PO WER, który będzie realizowany w nowej perspektywie finansowej, a którego głównym celem jest wzmocnienie funkcjonowania systemu wspomagania pracy szkół.
 
Tradycyjnie dyrektorzy otrzymali najnowsze publikacje i materiały multimedialne.
 
Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie, jakie mają dla nich spotkanie innych dyrektorów bibliotek pedagogicznych, a jednocześnie ważną rolę, jaką pełni ORE, szczególnie w obliczu nowych zadań, które od stycznia 2016 roku będą dla ich instytucji zadaniami obligatoryjnymi.

Materiały konferencyjne

Sieć Eurydice – zrozumieć edukację w Europie (25)
Autor: Magdalena Górowska-Fells
Data dodania: 2015-03-31 [pdf. 2.8 MB]

Czytam sobie w bibliotece (38)
Autor: Anna Czerwińska
Data dodania: 2015-03-31 [pdf. 1 MB]


Wspomaganie pracy szkół wspieranie bibliotek pedagogicznych w realizacji nowych zadań - Prezentacja (49)
Autor: Marianna Hajdukiewicz
Data dodania: 2015-03-31 [pdf. 0.4 MB]

E-podreczniki (26)
Data dodania: 2015-04-01 [pdf. 1.3 MB]