Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się
2015-04-28
Jak przejść od kultury nauczania podającego do kultury aktywnego uczenia się i jaka ma być rola nauczyciela w tym procesie?
Relacja ze spotkania dla samorządowców
2015-04-28
Jakie rozwiązania wypracowały powiaty w pilotażu kompleksowego wspomagania szkół?
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli − nowe zasady
2015-04-28
Udostępniamy Państwu poradnik dotyczący akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.
Warsztaty wymiany doświadczeń
2015-04-17
Zaproszenie dla nauczycieli języków obcych uczestniczących w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.
Zakończyliśmy cykl szkoleń SORE
2015-04-15

Po trzech latach realizacji, zakończyliśmy cykl ogólnopolskich szkoleń z zakresu zewnętrznego wspomagania pracy szkół i przedszkoli.

Języki obce w sieci - zaproszenie
2015-04-08
Zapraszamy nauczycieli języków obcych ze szkół do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.
Wspomaganie pracy szkoły szansą dla rozwoju bibliotek pedagogicznych
2015-04-02
W dniach 25 – 26 marca 2015 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, odbyła się coroczna Konferencja dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych.
Od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły
2015-04-02
Z inicjatywy Ośrodka Rozwoju Edukacji w dniach 19-20 marca 2015 r. w Warszawie spotkali się pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorzy szkół podstawowych.
KURS E-learningowy
2015-03-24
Zapraszamy na kurs - "Rozwijanie kompetencji z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręcznika i e-zasobów w nauczaniu się".