Data publikacji:  2015-04-28  Kategoria:  kwiecień 2015

Jak przejść od kultury nauczania podającego do kultury aktywnego uczenia się i jaka ma być rola nauczyciela w tym procesie? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy spotkania, które w dniach 20-21 kwietnia  2015 r. odbyło się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Było to trzecie wydarzenie z cyklu spotkań konsultacyjnych na temat: Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się, realizowanych w formule bleanded  learning. Uczestnikami byli pracownicy systemu wspomagania: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Spotkanie prowadziła dr Marzena Żylińska, specjalista w zakresie metodyki, neurodydaktyki oraz twórczego  wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Pracując on-line uczestnicy poznali wyniki najnowszych badań nad neurologicznymi uwarunkowaniami procesu uczenia się, analizowali przykłady działań związanych z wykorzystywaniem osiągnięć neurobiologii w dydaktyce szkolnej podejmowanych w innych krajach, m.in. w Niemczech, dyskutowali o możliwościach wykorzystania tych doświadczeń w polskich szkołach. W trakcie spotkania stacjonarnego uczestnicy podjęli próbę projektowania procesu dydaktycznego z wykorzystaniem wniosków płynących z neuronauk. Wychodząc z założenia, że uczniowie to urodzeni odkrywcy, a ich ciekawość to największa motywacja do nauki, zastanawiali się nad ogromnym znaczeniem emocji i relacji społecznych w procesie uczenia się, rolą pytań otwierających i  formułowania tematów lekcji, doborem zadań, które – wymuszając głębokie przetwarzanie informacji, warunkują efektywność uczenia się.
 
Kontynuacją spotkań i dyskusji na ten temat będzie uruchomiona w maju sieć współpracy i  samokształcenia pt. „Neurodudaktyka w praktyce szkolnej”, do udziału w której już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na początku maja na stronach ORE.
 
Działania są prowadzone przez Wydziału Rozwoju Szkół i Placówek we współpracy z  projektem System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół .