Data publikacji:  2013-07-25  Kategoria:  Sieci współpracy i samokształcenia

Jak budować własny program nauczania?

Grupa docelowa: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Integracja grupy. Analiza aktów prawnych dotyczących programów nauczania

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Prezentacja i krótkie omówienie aktów prawnych dotyczących podstawy programowej i programów nauczania.
3. Warsztaty – „Podstawa programowa bez tajemnic”, przygotowane i prowadzone przez koordynatora.
4. Praca w grupach: analiza wybranych, przykładowych programów nauczania pod kątem ich zgodności z prawem; analiza SWOT.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Podstawy prawne (ustawa, rozporządzenie)

Przykładowe programy nauczania

Literatura:
• S. Dylak, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, WN PWN, Warszawa 2000.
• Nauczyciel i jego program autorski, [w:] Edukacja i reforma, red. J. Kędzierska, t. 2, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
• H. Komorowska, Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1996 (materiały wew. IBE).
• H. Komorowska, O programach prawie wszystko, WSiP, Warszawa 1999.
• A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, WSiP, Warszawa 1998.
• E.C. Wragg, Trzy wymiary programu, WSiP, Warszawa 1999.
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Dzielenie się pomysłami, gotowymi programami nauczania, innymi programami projektów edukacyjnych.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z programami nauczania.
• Dyskusja na temat podstawy programowej i programów nauczania.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty.
2. Podstawa programowa. Program. Podręcznik

(4 godz. dydaktyczne)
1. Krótkie wprowadzenie: podstawa programowa, program nauczania, podręcznik – wzajemne relacje.
2. Praca w grupach: analiza wybranych programów nauczania pod kątem ich relacji z podstawą programową.
3. Praca w grupach: prezentacja i ocena SWOT dostępnych podręczników.
4. Praca w grupach: próba modyfikacji na potrzeby naszej pracy programów nauczania dostępnych na rynku.
5. Warsztaty – „Ustalamy ogólne cele programu”, prowadzone przez jednego z uczestników sieci.
6. Omówienie warsztatów.
Podstawa programowa

Przykładowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń

Przykładowe programy nauczania

Literatura:
• S. Dylak, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, WN PWN, Warszawa 2000.
• Nauczyciel i jego program autorski, [w:] Edukacja i reforma, red. J. Kędzierska, t. 2, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
• H. Komorowska, Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1996 (materiały wew. IBE).
• H. Komorowska, O programach prawie wszystko, WSiP, Warszawa 1999.
• A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, WSiP, Warszawa 1998.
• E.C. Wragg, Trzy wymiary programu, WSiP, Warszawa 1999.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z programami nauczania.
• Dyskusja na temat ulubionych podręczników.
• Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej, programów nauczania, podręczników.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty.
• Wymiana poglądów na temat warsztatów.
• Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
3. Jak zbudować program?

(4 godz. dydaktyczne)
1. Krótkie wprowadzenie: konstrukcja programu nauczania w świetle obowiązujących aktów prawnych.
2. Warsztaty – „Ustalamy strukturę programu, biorąc pod uwagę wybrany przedmiot, etap edukacyjny, nasze cele i oczekiwania”, przygotowane przez jednego z uczestników sieci.
3. Omówienie warsztatów.
4. Praca w grupach: kolejna próba modyfikacji na potrzeby własnej pracy dostępnych na rynku programów nauczania.
5. Spotkanie z ekspertem (specjalistą od programów) np. w formie wywiadu.
Jak wyżej oraz przykładowe programy nauczania • Jak wyżej oraz dyskusja na temat spotkania z ekspertem.
• Przedstawienie eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
4. Jak modyfikować dostępne gotowe programy?

(4 godz. dydaktyczne)
1. Krótkie wprowadzenie: modyfikacja dostępnych na rynku programów nauczania w świetle obowiązujących aktów prawnych.
2. Warsztaty – „Dobieramy i porządkujemy treści edukacyjne naszego programu”, przygotowane przez jednego z uczestników sieci.
3. Omówienie warsztatów.
4. Praca w grupach: kolejna próba modyfikacji na potrzeby własnej pracy dostępnych w wydawnictwach programów nauczania.
5. Spotkanie z ekspertem – zaproszonym nauczycielem, który samodzielnie opracował program nauczania (prezentacja autorskiego programu, dyskusja z ekspertem).
Jak wyżej. • Jak wyżej oraz wymiana poglądów po spotkaniu z ekspertem.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty.
5. Oceniamy własne i cudze programy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Krótkie wprowadzenie: jak przeprowadzić ewaluacją programu? Prezentacja wybranej recenzji programu nauczania.
2. Warsztaty – „Ustalamy, jak przeprowadzić ewaluację programu nauczania”, przygotowane przez jednego z uczestników sieci.
3. Omówienie warsztatów.
4. Praca w grupach: ustalamy kryteria programów nauczania, konstruujemy arkusz oceny programów nauczania.
5. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci.
Jak wyżej. • Jak wyżej oraz rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.
• Publikacja informacji na temat wyników ewaluacji pracy sieci.