Data publikacji:  2013-11-06  Kategoria:  listopad 2013
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagielloński i Era Ewaluacji wspólnie realizujący projekt „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, z wielką przyjemnością zapraszają na kolejną konferencję, która ma umożliwić głęboką dyskusję i zachęcić do refleksji nad elementami i procesami decydującymi o jakości edukacji w Polsce i na świecie. W roku 2014 szczególnie zajmować się będziemy organizacyjnym uczeniem się, współpracą w procesach wprowadzania zmiany, wykorzystywaniem danych w usprawnianiu.

Zasady uczestniczenia w konferencji

W konferencji uczestniczyć będzie około 300 gości. Dyrektorzy i nauczyciele, pracownicy ośrodków doskonalenia i uczelni, pracownicy nadzoru pedagogicznego i władz lokalnych, eksperci krajowi i zagraniczni. Udział w konferencji jest bezpłatny natomiast, jako organizatorzy, oczekujemy, że zgłaszać się będą osoby, które w sposób aktywny uczestniczyć będą w wszystkich sesjach (wykładach i warsztatach), będą pokazywać własne działania i aktywności, a po konferencji będą popularyzować dyskutowane zagadnienia i dzielić się zdobytymi doświadczeniami w swoim środowisku.

Warunki uczestnictwa w konferencji

a/ wypełnienie formularza zgłoszenia na konferencję. Formularz można wypełnić do dnia 31 października 2013 roku. Link do formularza:

https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=832  

Formularz składa się z dwóch części. W pierwszej prosimy o uzupełnienie danych personalnych, a w drugiej o podzielenie się dobrą praktyką podjętą po zdiagnozowaniu problemu w wyniku ewaluacji wewnętrznej lub zewnętrznej w Państwa szkole lub placówce. Po zakwalifikowaniu się do grona uczestników, wymaga się od Państwa:

b/ przygotowania plakatu na temat dobrej praktyki i przywiezienie go na konferencję,

c/ udziału we wszystkich zajęciach od początku do końca konferencji,

d/ złożenia deklaracji podjęcia działań popularyzujących treści i zagadnienia poruszane na konferencji, a pół roku po konferencji przekazanie informacji o działaniach podjętych w wyniku uczestniczenia w konferencji oraz przesłanie sprawozdania po realizacji tych działań.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej programu: www.npseo.pl , na której będą się pojawiały informacje na temat konferencji.