Konferencja „Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły”
2013-11-21
Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniach 19 – 20 grudnia 2013 r. w Gdańsku. Spotkanie skierowane jest do pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz SORE. W programie konferencji zaplanowano wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone wykorzystaniu raportu z ewaluacji do planowania rozwoju szkoły i budowania oferty wsparcia.
Regulamin
2013-11-20
Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu obowiązującego na platformie doskonaleniewsieci.pl
Konferencja Raport z ewaluacji szansą na rozwój szkoły.
2013-11-20
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o przebiegu konferencji dla pracowników nowego systemu doskonalenia.
Sieci w sieci, czyli pierwsze doświadczenia użytkowników platformy
2013-11-07
We wrześniu 2013 roku rozpoczął się kolejny etap pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi osiągnięciami.
Zaproszenie na konferencję: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji
2013-11-06
Zapraszamy wszystkie osoby związane z pilotażem nowego systemu doskonalenia, w szczególności SORE i koordynatorów - do uczestnictwa w kolejnej edycji konferencji, pt.: Ucząca się szkoła.