Data publikacji:  2014-04-07  Kategoria:  kwiecień 2014

TYTUŁ

"Wspomaganie pracy szkół - pierwsze doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych"

Organizator

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forma

Dwudniowe spotkanie informacyjne

Adresaci

  • Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych
  • Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
  • Przedstawiciele organów prowadzących poradnie

Opis

Cele spotkania:
  1. przedstawienie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, doświadczeń projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” oraz przykładów działań realizowanych w projektach pilotażowych Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
  2. przedstawienie roli i zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych w nowym modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli
  3. przedstawienie przykładów dobrych praktyk wypracowanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne uczestniczące w pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli
  4. planowanie działań związanych z nowymi zadaniami z wykorzystaniem zasobów poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Miejsce

Centrum Szkoleniowe Falenty
Al. Hrabska 4a
05-090 Raszyn k/Warszawy

Data rozpoczęcia

15 maja 2014 r.

Data zakończenia

16 maja 2014 r.

Nabór

Otwarty (limit miejsc)

Dodatkowe informacje Otrzymanie automatycznej wiadomości zwrotnej jest potwierdzeniem zapisania zgłoszenia w systemie elektronicznym. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana przez Organizatora nie później niż na tydzień przed spotkaniem – o zakwalifikowaniu się decyduje termin zgłoszenia. 
Udział w spotkaniu jest nieodpłatny – uczestnik pokrywa tylko koszty dojazdu na miejsce spotkania. Organizator zapewnia transport pierwszego dnia spotkania na trasie Dworzec Centralny – Hotel, oraz drugiego dnia spotkania na trasie Hotel – Dworzec Centralny. 
W przypadku braku możliwości przybycia na spotkanie, prosimy o poinformowanie Organizatora. Po zakończeniu rekrutacji drogą mailową przesłane zostanie potwierdzenie udziału (nie później niż 8 maja 2014).
Organizator rekomenduje, by w spotkaniu wzięły udział dwie osoby z poradni: dyrektor wraz z pracownikiem, oraz przedstawiciel JST. 
UWAGA!!!!
Z uwagi na duże zainteresowanie organizowanymi, w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół wydarzeniami, osoba, która dwukrotnie nie zgłosi swojej nieobecności na różnych konferencjach/spotkaniach na 4 dni robocze przed wydarzeniem, w przyszłości może zostać nie zakwalifikowana na kolejne wydarzenia. Brak informacji o Państwa rezygnacji skutkuje brakiem pełnej frekwencji i uniemożliwia udział w wydarzeniu innym zainteresowanym osobom.
Materiały
program spotkania

Kontakt

Paulina Mikucka
tel. 22/345-37-80
paulina.mikucka@ore.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń

do wyczerpania miejsc
Zapisz się Wypełnij formularz on-line