Nowe filmy
2015-04-07
Zapraszamy do obejrzenia filmów nakręconych w czasie lekcji prowadzonych w szkołach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.
Informacja o spotkaniach regionalnych dla koordynatorów sieci
2015-04-02
Jak budować motywację uczestników sieci współpracy – zastanawiali się w lutym i styczniu uczestnicy spotkań konsultacyjnych.
Filmy pokazujące pracę w sieciach
2014-04-25
Zapraszamy do obejrzenia dwóch nowych filmów poświęconych pracy sieci w ramach projektów pilotażowych.
Zapraszamy do blogowania
2014-04-22
Wraz z zaproszeniem do blogowania przedstawiamy instrukcję, jak założyć blog.
Dobre praktyki
2014-04-10
Po pierwszych doświadczeniach we współpracy ze szkołami w zakresie wspomagania oraz w sieciach współpracy i samokształcenia, zapraszamy do dzielenia się dobrymi praktykami.
Spotkanie informacyjne
2014-04-07
Zapraszamy na spotkanie pt. „Wspomaganie pracy szkół – pierwsze doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych"