Data publikacji:  2014-05-13  Kategoria:  maj 2014

Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół zaprasza chętne nowe osoby do wzięcia udziału w II edycji 3-dniowego cyklu szkoleniowego dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Uczestnicy:

  1. Uzyskają wiedzę na temat roli i zadań koordynatora sieci w ramach nowo wdrażanego systemu wspomagania.
  2. Rozwiną umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej istotne ze względu na rolę i zadania koordynatora sieci.
  3. Rozwiną umiejętności związane z wyznaczaniem celów, planowaniem i wdrażaniem działań związanych ze współpracą i samokształceniem w ramach powstałych sieci.
  4. Rozwiną umiejętności związane z zarządzaniem, monitorowaniem oraz ewaluowaniem pracy sieci współpracy i samokształcenia.

Zapewniamy:

  • nieodpłatny udział w 3-dniowym cyklu szkoleniowym, prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę trenerską;
  • materiały szkoleniowe oraz materiały biurowe w postaci długopisów i notatników;
  • możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji trenerskich, w formie mailowej, telefonicznej, bądź osobistej;
  • całodzienne wyżywienie oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia;
  • zakwaterowanie osobom, które zadeklarują chęć skorzystania z noclegu z pierwszego na drugi i z drugiego na trzeci dzień;


Więcej informacji wraz dostępnymi terminami szkoleń, harmonogramem i arkuszem rejestracyjnym znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://www.szkoleniaprojektowe.pl/koordynator/

II edycja szkoleń dopiero się rozpoczyna. W maju ruszą pierwsze szkolenia, a zakończenie działań planujemy w październiku. Szkolenia będą się odbywać również w okresie wakacyjnym. Nowe terminy będą pojawiać się sukcesywnie w zakładce "Harmonogram" na stronie projektu.